(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

Misija ir strateginiai tikslai

Institucijos misija

Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos misija – planuoti, organizuoti ir koordinuoti neįgaliųjų socialinės integracijos politikos priemonių įgyvendinimą siekiant sudaryti neįgaliesiems lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

Institucijos strateginis tikslas

Užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos politikos priemonių įgyvendinimą siekiant neįgaliųjų socialinės integracijos į visuomenę.

Spausdinti