(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Darbo užmokestis

Informacija apie Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas  Darbuotojų skaičius
2017 I ketv. 2017 II ketv.
Departamento direktorius  1  1992 2114
Departamento direktoriaus pavaduotojas  1  1544 1544
Skyriaus vedėjas  4  1233 1271
Skyriaus vedėjo pavaduotojas  1  1019 1019
Vyriausiasis specialistas  10  730 765

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas  Darbuotojų
skaičius
 2017 I ketv. 2017 II ketv.
Tarnautojas  1  646 760

2016 m. darbo užmokesčio lentelė

2015 m. darbo užmokesčio lentelė

2014 m. darbo užmokesčio lentelė

2013 m. darbo užmokesčio lentelė

2010-2012 m. darbo užmokesčio lentelės

Spausdinti