(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Darbo užmokestis

Informacija apie Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, kvalifikacinę klasę ir priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas  Darbuotojų skaičius
2018 I ketv. Darbuotojų skaičius 2018 II ketv.
Departamento direktorius  1 2218 1 2361
Departamento direktoriaus pavaduotojas  1 1568 1 1568
Skyriaus vedėjas  4 1333 4 1408
Skyriaus vedėjo pavaduotojas  1 1119 1 1286
Vyriausiasis specialistas  10 794 8 867

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas  Darbuotojų
skaičius
 2018 I ketv. Darbuotojų
skaičius
2018 II ketv.
Tarnautojas  1  772 2 938

2017 m. darbo užmokesčio lentelė

2016 m. darbo užmokesčio lentelė

2015 m. darbo užmokesčio lentelė

2014 m. darbo užmokesčio lentelė

2013 m. darbo užmokesčio lentelė

2010-2012 m. darbo užmokesčio lentelės

Spausdinti