Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

VALSTYBĖ MOKĖS STIPENDIJAS PLATESNIAM STUDENTŲ RATUI

Vyriausybė nustatė socialinių ir skatinamųjų stipendijų skyrimo tvarką ir pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymui plėsti finansinę paramą gaunančių studentų ratą. Tai padaryta siekiant didinti studijų prieinamumą socialiai jautrioms studentų grupėms ir kelti valstybei svarbių studijų krypčių patrauklumą.

Nuo 2010 metų į socialines stipendijas galės pretenduoti visų Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentai – studijuojantys valstybinėse ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, gaunantys valstybės finansavimą ir už studijas mokantys savo lėšomis.

Socialinės stipendijos bus mokamos studentams, turintiems teisę gauti socialinę pašalpą pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą. Socialines stipendijas taip pat galės gauti neįgalieji (turintys 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį) ir našlaičiai (kuriems iki pilnametystės buvo paskirta globa arba kurių tėvai yra mirę).

Iki šiol socialinės stipendijos buvo skiriamos tik valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose. Privaloma tvarka į jas pretenduoti galėjo tik asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą.

Socialines stipendijas centralizuotai administruos Valstybinis studijų fondas. Iki 2011 m. jis palaipsniui perims iš aukštųjų mokyklų joms nepriklausančias šių stipendijų administravimo funkcijas. Socialinės stipendijos net ir sunkmečiu nemažinamos, jų dydis išlieka 3 bazinės socialinės išmokos (BSI). Socialinės stipendijos dydis šiuo metu – 390 Lt.

Plačiau apie stipendijų skyrimo tvarką skaitykite interneto svetainėje www.smm.lt.

Spausdinti