(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Universalus dizainas

UN_foto

UNIVERSALUS DIZAINAS – APLINKA VISIEMS 

Situacija

 

Šiandieninė demografinė situacija – visuomenė senėja, daugėja sunkiau judančių ir sunkiau aplinkoje besiorientuojančių žmonių. Neatsižvelgiant į tai, žmonės siekia aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Valstybės politika nukreipta į šeimos poreikių tenkinimą, įskaitant ir galimybes judėti tėvams su mažais vaikais, vėžimėliais saugioje patogioje aplinkoje.

Sąvoka

Universalus dizainas yra toks aplinkos ir gaminių kūrimas, kad jais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo. UD palankus ir aktualus kitose srityse – tvari aplinka, aplinkos apsauga, įvairovės išsaugojimas, saugus naudojimąsis, estetiniai sprendimai.

Paplitimas (Skandinavijos šalyse, JAV)

Švedijoje, Gioteborge – Šiaurės šalių Visuomenės sveikatos aukštojoje mokykloje dėstoma disciplina Universalus dizainas ir bendruomeninis planavimas. Žinių šioje mokykloje semiasi Švedijos, Norvegijos bei kitų šalių specialistai, dirbantys planavimo bei projektavimo srityse.
Norvegijos Vyriausybė patvirtino Universalaus dizaino veiksmų planą iki 2025 metų. Sėkmingai ši koncepcija taikoma planuojant ir projektuojant aplinką, pastatus ir prieigas, transporto sistemas bei informacines technologijas.

Pagrindiniai principai

Visų lygybės – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai.
Lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį)
Paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje
Tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant brailio raštu, garsinę informaciją
Tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą
Mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys
Optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis

Pranešimai apie universalųjį dizainą:

„Planavimas, projektavimas, įgyvendinimas, stebėjimas, vertinimas“ – Jolantos Šliužienės , Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus pavaduotojos pranešimas

„Universalus dizainas tarptautiniuose teisės aktuose: sąvoka ir taikymas“ – Jolantos Šliužienės , Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus pavaduotojos pranešimas

„Trumpa demografinės situacijos ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems apžvalga Lietuvoje“ – Indrės Bitinaitės pranešimas

“Tvari aplinka ir projektavimas visiems” –  VDA Architektūros katedros prof. Mariaus Šaliamoro pranešimas

Universalus dizainas prieinamesnei aplinkai – Jolanta Šliužienė, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Nuorodos, susijusios su universalaus dizaino idėja

Universalų dizainą kuriančių organizavcijų interneto svetainė (anglų k.)

Universalaus dizaino kūrimo (universalaus projektavimo) metodika (anglų k.)

Naudingos nuorodos

Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija

Europos Tarybos Veiksmų planas skatinti žmonių, turinčių negalią, teises ir visapusį dalyvavimą visuomenėje: žmonių, turinčių negalią, gyvenimo kokybės gerinimas Europoje 2006-2015

Norvegijos Aplinkos ministerijos Universalaus dizaino sąvokos išaiškinimas (liet.k)

Europos Tarybos Rezoliucija ResAP(2007)3 ,,Visiško dalyvavimo užtikrinimas taikant Universalaus projektavimo strategiją“ (anglų k.)

Kur gauti daugiau informacijos 

Jolanta Šliužienė
Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus pavaduotoja
Tel. 5 239 4428
Jolanta.Sliuziene@ndt.lt

Spausdinti