Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Universalus dizainas

Parengti vaizdo siužetai, Lietuvos visuomenę supažindinantys su universaliuoju dizainu

Visus vaizdo įrašus, supažindinančius su universaliuoju dizainu, rasite čia

„Ar žinote, kas yra universalus dizainas? Jo dėsniais vadovaujantis įrengti pastatai ar sukurti produktai suteikia vienodą galimybę tuo pačiu daiktu naudotis kiekvienam, neišskiriant žmonių pagal jų galimybes. Yra žinomi septyni universalaus dizaino principai.“ Taip prasideda kiekvienas iš septynių vaizdo siužetų, sukurtų pagal universalaus dizaino principus.

nuotrauka
Siužeto apie universalų dizainą stop kadras

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ėmėsi iniciatyvos visuomenę supažindinti su universaliuoju dizainu ir jo teikiama nauda.

„Mūsų Departamentas jau senokai kalba apie universalaus dizaino teikiamą naudą, tačiau tik atskiros visuomenės grupės, specialistai žino, kas tai yra ir kodėl to reikia, – dalijasi Departamento direktorė dr. Asta Kandratavičienė. – Mūsų siekis – kad universalus dizainas – tiek jo sąvoka, tiek jo taikymas – būtų savaime suprantamas dalykas visai visuomenei.“

Siekiant atskleisti universalaus dizaino principų esmę ir aiškiai, suprantamai parodyti įvairius patogios aplinkos ir gaminių pavyzdžius, buvo pasirinktas internetas, nes visuomenei tai yra lengvai prieinamas būdas gauti informaciją, ir vaizdo siužetai, kurie leidžia lengvai suprasti esmę.

Pasak projekto koordinatorės, Departamento direktorės pavaduotojos Jolantos Šliužienės, svarbu buvo parodyti, kaip universalaus dizaino aplinka, gaminiai, paslaugos gali tikti visiems, neišskiriant žmonių pagal jų gebėjimus ar negalias.

„Kiekvienas iš mūsų tam tikrose gyvenimo situacijose esame santykinai neįgalūs, – pastebi J. Šliužienė. – Sakykim, jūs atsidūrėte nepažįstamose didelėse patalpose. Šiuo atveju, – nepaisant amžiaus, gebėjimų, netgi kalbos mokėjimo, – svarbu, kad erdvė būtų aiškiai suvokiama, kad kelią į būtinas patalpas, kryptį, kur link eiti, gauti reikiamas paslaugas, nurodytų visiems suprantami simboliai, gal – užrašai keliomis kalbomis, gal ir įgarsinimas.“
Kaip pastebi Departamento direktorė dr. A. Kandratavičienė, labai dažnai manoma, kad universalus dizainas yra tik neįgaliesiems, nes kalbama apie pritaikymą. Tai reguliuoja ir vienas iš statybos techninių reglamentų, kuris vadinamas neįgaliųjų reglamentu.

„Vadinasi, jau pačiuose teisės aktuose užfiksuotas segmentavimas, visuomenės skirstymas pagal gebėjimus, – sako dr. A. Kandratavičienė. – Mes dažnai susitinkame su įvairiomis neįgaliųjų organizacijomis ir žinome jų nuostatą: teisės aktai, reglamentai, standartai turi apibrėžti ne specialų pritaikymą, bet pritaikymą visiems, neišskiriant žmonių pagal jų gebėjimus ar kitas skirtybes. Gali būti, kad šie prašymai bus išgirsti – panašu, kad Aplinkos ministerija pritaria mūsų Departamento ir neįgaliųjų organizacijų atstovų nuomonei ir rengiasi keisti neįgaliųjų statybos techninį reglamentą – iš esmės keičiant jo pavadinimą ir ne segreguojant neįgaliuosius kaip atskirą socialinę grupę, bet nustatant tam tikrus bendrus parametrus, pagal kuriuos projektuojami statiniai ir jų aplinka būtų patogūs ir tinkami naudotis didžiajai daliai žmonių, taip pat ir neįgaliesiems žmonėms.“

Vaizdo siužetus apie septynis universalaus dizaino principus galima pažiūrėti internete. Jie talpinami You Tube kanale, socialiniuose tinkluose, bus talpinami Departamento ir partnerių tinklalapiuose, demonstruojami mokymų, paskaitų, konferencijų ar kitų atitinkamų susibūrimų metu. Siužetai, kurių trukmė iki dviejų minučių, yra įgarsinti, jie turi titrus, verčiami į gestų kalbą.

Neįgaliųjų reikalų departamentas ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra tarptautinės konferencijos „Universalus dizainas. Patogus gyvenimas žmonės – naujos galimybės verslui“ partneriais. Šioje konferencijoje pranešimus skaitys 7 užsienio lektoriai iš 4 Šiaurės šalių: Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir Danijos. Konferencija bus ne tik puiki proga pristatyti Departamento iniciatyvą, bet ir išgirsti naujų idėjų, sulaukti pasiūlymų, patarimų – tiek susijusių ministerijų darbuotojams bei architektams, statybos inžinieriams, savivaldybių administracijų darbuotojams, tiek visuomenei. Konferencija įvyks parodos RESTA metu, balandžio 26 dieną.

„Šiaurės šalių patirtis diegiant universalaus dizaino principus viešojoje bei paslaugų infrastruktūroje yra neįkainojama, todėl džiaugiamės galimybe pristatyti savo iniciatyvas, išgirsti naujų minčių, pagaliau – išgirsti atsakymus, kodėl to reikia ir kodėl tai yra naudinga visiems“, – sako Departamento direktorė dr. A. Kandratavičienė.

http://www.statybunaujienos.lt/naujiena/Parengti-vaizdo-siuzetai-Lietuvos-visuomene-supazindinantys-su-universaliuoju-dizainu/10891 

 Tekstas gali būti publikuojamas kitose žiniasklaidos priemonėse

UN_foto

UNIVERSALUS DIZAINAS – APLINKA VISIEMS 

Situacija

 

Šiandieninė demografinė situacija – visuomenė senėja, daugėja sunkiau judančių ir sunkiau aplinkoje besiorientuojančių žmonių. Neatsižvelgiant į tai, žmonės siekia aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Valstybės politika nukreipta į šeimos poreikių tenkinimą, įskaitant ir galimybes judėti tėvams su mažais vaikais, vėžimėliais saugioje patogioje aplinkoje.

Sąvoka

Universalus dizainas yra toks aplinkos ir gaminių kūrimas, kad jais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, be specialaus pritaikymo. UD palankus ir aktualus kitose srityse – tvari aplinka, aplinkos apsauga, įvairovės išsaugojimas, saugus naudojimąsis, estetiniai sprendimai.

Paplitimas (Skandinavijos šalyse, JAV)

Švedijoje, Gioteborge – Šiaurės šalių Visuomenės sveikatos aukštojoje mokykloje dėstoma disciplina Universalus dizainas ir bendruomeninis planavimas. Žinių šioje mokykloje semiasi Švedijos, Norvegijos bei kitų šalių specialistai, dirbantys planavimo bei projektavimo srityse.
Norvegijos Vyriausybė patvirtino Universalaus dizaino veiksmų planą iki 2025 metų. Sėkmingai ši koncepcija taikoma planuojant ir projektuojant aplinką, pastatus ir prieigas, transporto sistemas bei informacines technologijas.

Pagrindiniai principai

Visų lygybės – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai.
Lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį)
Paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje
Tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant brailio raštu, garsinę informaciją
Tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą
Mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys
Optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis

Pranešimai apie universalųjį dizainą:

„Planavimas, projektavimas, įgyvendinimas, stebėjimas, vertinimas“ – Jolantos Šliužienės , Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus pavaduotojos pranešimas

„Universalus dizainas tarptautiniuose teisės aktuose: sąvoka ir taikymas“ – Jolantos Šliužienės , Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus pavaduotojos pranešimas

„Trumpa demografinės situacijos ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems apžvalga Lietuvoje“ – Indrės Bitinaitės pranešimas

“Tvari aplinka ir projektavimas visiems” –  VDA Architektūros katedros prof. Mariaus Šaliamoro pranešimas

Universalus dizainas prieinamesnei aplinkai – Jolanta Šliužienė, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM

Nuorodos, susijusios su universalaus dizaino idėja

Universalų dizainą kuriančių organizavcijų interneto svetainė (anglų k.)

Universalaus dizaino kūrimo (universalaus projektavimo) metodika (anglų k.)

Naudingos nuorodos

Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija

Europos Tarybos Veiksmų planas skatinti žmonių, turinčių negalią, teises ir visapusį dalyvavimą visuomenėje: žmonių, turinčių negalią, gyvenimo kokybės gerinimas Europoje 2006-2015

Norvegijos Aplinkos ministerijos Universalaus dizaino sąvokos išaiškinimas (liet.k)

Europos Tarybos Rezoliucija ResAP(2007)3 ,,Visiško dalyvavimo užtikrinimas taikant Universalaus projektavimo strategiją“ (anglų k.)

Kur gauti daugiau informacijos 

Jolanta Šliužienė
Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM direktoriaus pavaduotoja
Tel. 5 239 4428
Jolanta.Sliuziene@ndt.lt

Spausdinti