Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJA NEĮGALIESIEMS IR TOLIAU SKIRIAMA NUSTAČIUS JOS POREIKĮ

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama paneigti žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad naikinamos transporto išlaidų kompensacijos visiems neįgaliesiems, kuriems skirta slauga arba priežiūra (pagalba), informuoja apie šių kompensacijų mokėjimą.

Transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems, kuriems nustatytas jos poreikis, skyrimas nebuvo nutrauktas. Ministerijos duomenimis, šią kompensaciją gauna 119 tūkst. neįgalių asmenų.

Interpretacijų galbūt kilo dėl to, kad, nuo šių metų gegužės 31 d. vienam asmeniui gali būti nustatomas tik vienas specialusis poreikis. Siekiant išvengti valstybės išlaidų dubliavimo teikiant transporto paslaugas, asmenys gali gauti arba slaugos (900 Lt), arba priežiūros (pagalbos) (360 ar 180 Lt) tikslines kompensacijas, arba transporto išlaidų kompensaciją (32,5 Lt), pasirinktinai, jei pagal nustatytus kriterijus jie tokią teisę turi. Nesunku suprasti, kad renkamasi yra didesnė kompensacija, – slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos, esant reikalui, gali būti naudojamos ir transporto paslaugoms pirkti.

Tik tiems asmenims, kuriems transporto išlaidų kompensacijos paskirtos iki 2009 m. gegužės 31 d., jos ir toliau mokamos kartu su kitomis kompensacijomis – iki nustatyto termino pabaigos. Nustatant specialiuosius poreikius iš naujo, dvigubas išmokų mokėjimas nebus tęsiamas: transporto išlaidų kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio, einančio po vienos iš kitų kompensacijų paskyrimo, pirmos dienos.

Primename, kad specialieji poreikiai nustatomi neįgaliems vaikams, netekusiems darbingumo ir pensinio amžiaus asmenims. Tai gali būti: poreikiai techninei pagalbai, socialinėms paslaugoms, slaugai, priežiūrai (pagalbai), specialiam transportui ir kiti. Pagalba gali būti teikiama tikslinėmis kompensacijomis (pinigine) arba paslaugų suteikimo forma.

Atkreipiame dėmesį, kad neįgaliems asmenims taip pat yra taikomos transporto lengvatos pagal Transporto lengvatų įstatymą. Transporto paslaugas neįgaliesiems teikia tiek savivaldybės, tiek ir neįgaliųjų asociacijos, kurių projektai finansuojami iš valstybės biudžeto.

Be to, žmonės neturėtų baimintis, kad bus panaikinta galimybė įsigyti pigesnius bilietus visuomeniniam transportui, kadangi įstatymai, reguliuojantys transporto lengvatas, nėra keičiami.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Spausdinti