(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE SEIME BUS APTARTOS PAGALBOS KURČIO VAIKO ŠEIMAI AKTUALIJOS

2014 m. spalio 18 d., šeštadienį, 10 val. konferencijų salėje (Seimo III r.) vyks Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA rengiama tarptautinė konferencija „Visuotinė naujagimių klausos patikra ir pagalba šeimai“. Bendrijos 20 metų sukakties proga organizuojamame renginyje bus aptartos pagalbos kurčio vaiko šeimai aktualijos.
Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų ir įstaigų darbuotojai, tėvai, svečiai iš Norvegijos ir Baltarusijos apžvelgs pastarųjų metų pokyčius ir laimėjimus kurčių vaikų gyvenime, aptars problemas, kurios trukdo pasiekti geresnių reabilitacijos ir integracijos rezultatų, neleidžia kurtiems vaikams visapusiškai išnaudoti savo potencialo. Pranešėjai kalbės apie pirminės kompleksinės pagalbos šeimai, kurioje gimsta kurčias vaikas, būtinybę. Pranešimai bus verčiami į lietuvių gestų kalbą.
Renginio metu Seimo III rūmų galerijoje veiks Lietuvos ir Baltarusijos kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių fotografijų ir piešinių paroda.
Bendrija PAGAVA – nacionalinė tėvų organizacija, atstovaujanti kurtiems ir neprigirdintiems vaikams. Bendrija teikia tėvams paramą ir informaciją, siekia kokybiško sutrikusios klausos vaikų ugdymo ir platesnės integracijos, bendradarbiauja su valstybės įstaigomis sprendžiant šių vaikų ir jaunimo problemas.
Programa
10.00–10.20 Konferencijos atidarymas;
10.20–10.30  Seimo atstovo sveikinimas;
10.30–10.55 „Bendrija PAGAVA: patirtis, problemos, siekiai“, bendrijos PAGAVA pirmininkė Rima Sitavičienė;
10.55–11.05 Sveikatos apsaugos ministerijos atstovo pasisakymas;
11.05–11.15  Švietimo ir mokslo ministerijos atstovo pasisakymas;
11.15–11.25  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovo pasisakymas;
11.25–11.40  „Visuotinė naujagimių klausos patikra ir tėvų lūkesčiai“, bendrijos PAGAVA pirmininkės pavaduotoja Joana Vanagienė;
11.40–11.55 „Lietuvos neonatologų patirtis įgyvendinant visuotinę naujagimių klausos patikrą“, Vilniaus universiteto Vaikų ligoninės Neonatologijos centro direktorė prof. dr. Nijolė Drazdienė;
11.55–12.05  „Kurčių vaikų medicininės reabilitacijos aktualijos“, Vilniaus universiteto Vaikų ausų, nosies ir gerklės ligų skyriaus vedėja dr. Eglė Gradauskienė;
12.35–13.00  „Pagalba kurčio vaiko šeimai“, svečiai iš Norvegijos;
13.00–13.10  „Kurčių vaikų tarptautinio bendradarbiavimo galimybės“, Minsko sutrikusios klausos vaikų mokyklos direktorė Natalija Kravčiuk;
13.10–13.20 „20 bendrystės laiptelių“, Klaipėdos Litorinos mokyklos direktorė Edita Andrijauskienė;
13.20–13.40 „PAGAVA – 20 metų dėl kurčių vaikų“, tėvų, auginančių klausos sutrikimų turinčius vaikus,  pranešimai;
14.30–14.40 „Ankstyvoji klausos ir kalbos reabilitacija“, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro Neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos skyriaus vedėja Renata Valaitytė-Ramuckienė;
14.40–15.10  „PAGAVA – 20 metų kartu“, kurčių ir neprigirdinčių vaikų ir jaunimo pranešimai;
15.10–15.40  Diskusijos, svečių pasisakymai;
15.40–16.00  Konferencijos apibendrinimas, pasiūlymai tolesnei veiklai. Konferencijos uždarymas.

Parengta pagal www.lrs.lt informaciją

Spausdinti