(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

SU NEĮGALIŲJŲ ORGANIZACIJOMIS APTARTI AKTUALŪS KLAUSIMAI

Susitikimo nuotrauka

Šiandien Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė susitiko su neįgaliųjų asociacijų atstovais (Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nariais), Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovais, Lietuvos epilepsija sergančiųjų integracijos asociacijos vadove D. Murauskaite ir periodinių leidinių neįgaliesiems redaktoriais.

Posėdžio metu svarstytas Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2015 m. konkurso nuostatų projektas. Pagal šiuos nuostatus bus finansuojamas informacijos (tekstinės, vaizdo, garso) rengimas ir sklaida viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Neįgaliųjų reikalų departamento atrinktoje veikiančioje interneto naujienų svetainėje. Publikuojama informacija bus siekiama: šviesti ir informuoti visuomenę neįgaliųjų padėties klausimais ir skatinti gerbti neįgaliųjų teises ir jų orumą; visose gyvenimo srityse kovoti su stereotipais ir ydinga praktika, susijusia su neįgaliaisiais; didinti informuotumą apie negalios ypatumus, neįgaliųjų gebėjimus ir pasiekimus; inicijuoti diskusijas elektroninėje erdvėje visuomenei ir atskiroms tikslinėms grupėms aktualiais klausimais. Kasdien bus publikuojamas ne mažiau kaip vienas straipsnis, vaizdo ar garso reportažas. Tekstinė informacija papildomai bus parengta lengvai skaitoma kalba suvokimo sunkumų turintiems asmenims. Planuojama, jog informacija interneto naujienų svetainėje bus pradėta skelbti š. m. liepos mėn.

Lietuvos epilepsija sergančiųjų integracijos asociacijos vadovė D. Murauskaitė pristatė Socialinės integracijos kompleksinių (integruotų) paslaugų modelio neįgaliesiems, sergantiems epilepsija, įgyvendinimo 2015–2020 metų veiksmų plano projektą. Parengtame veiksmų plane numatoma nustatyti nestacionarios specializuotos socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo teisines ir administracines priemones, vykdyti švietimo priemones epilepsijos klausimais, teikti epilepsija sergantiems asmenims technines prevencines priemones, mažinančias nelaimingų atsitikimų ir traumų skaičių. Iki šiol epilepsija sergantiems asmenims techninės prevencinės priemonės neteikiamos.
Tikimasi, kad įgyvendinus Veiksmų plane nustatytus tikslus ir uždavinius didės epilepsija sergančių asmenų galimybės integruotis į darbo rinką, gerės jų gyvenimo kokybė ir mažės socialinė atskirtis, visuomenė turės daugiau žinių apie epilepsiją ir pagalbą epilepsija sergantiems asmenims.

Spausdinti