(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

STUDENTAI KVIEČIAMI TEIKTI PARAIŠKAS SOCIALINEI STIPENDIJAI GAUTI

Sausio 20 d., Vilnius. Nuo pirmadienio, sausio 20 d., Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondo) interneto tinklalapyjewww.vsf.lt studentai galės pateikti paraiškas socialinei stipendijai gauti 2014 m. pavasario semestre. Elektronines paraiškas teikti bus galima iki vasario 20 dienos. Priimamos tik elektroniniu būdu pateiktos studentų paraiškos, kurias galima užpildyti patvirtinus asmens tapatybę per elektroninės bankininkystės arba elektroninio parašo sistemas.
Kriterijai socialinei stipendijai gauti nesikeičia: stipendija gali būti skiriama universitetų ir kolegijų studentams, gaunantiems arba turintiems teisę gauti socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; studentams, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis; bei studentams, kuriems dar nesukako 26 metai ir jie yra netekę abiejų tėvų (ar turėto vienintelio iš tėvų, t. y. jei gimimo liudijime yra įrašytas tik vienas iš tėvų, o antro įrašo nėra) arba jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba).
Studentai, kurie yra netekę abiejų tėvų ar jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba), pirmą kartą besikreipiantys dėl socialinės stipendijos skyrimo turi ne tik pateikti elektroninę paraišką, bet ir iki paraiškų teikimo pabaigos pateikti dokumentus, įrodančius šią aplinkybę.
Socialinė stipendija yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, todėl pretenduodamas gauti socialinę stipendiją, studentas privalo kiekvieną semestrą Fondui pateikti naują prašymą.
„Pildydami paraišką studentai turi būti atidūs. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į ekrane pasirodančius pranešimus, kurie informuoja ar Fondui reikia pateikti dokumentus, įrodančius pasirinktą socialinį kriterijų. Daugeliu atveju pakanka tik užpildyti laukelius ir pateikti elektroninę paraišką”, – sako Fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vedėja Ilona Jacob.
Visą informaciją apie pateiktų duomenų ar dokumentų trūkumus, socialinės stipendijos skyrimą ar neskyrimą studentai ras prisijungę prie savo elektroninės paraiškos. Apie tai, kad prie pateiktos paraiškos yra naujas pranešimas, studentai yra informuojami jų paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu, todėl visą paraiškų teikimo laikotarpį privalo tikrinti gaunamus pranešimus.
Sprendimas dėl socialinės stipendijos skyrimo yra priimamas tik pasibaigus elektroninių paraiškų teikimo laikotarpiui, todėl už pirmąjį semestro mėnesį paskirta socialinė stipendija gali būti išmokama iki semestro antrojo mėnesio 27 dienos. Šiuo metu socialinės stipendijos dydis – 390 Lt per mėnesį.
Iki vasario 20 d. (įskaitytinai) nepateikusieji paraiškų ar nepristatę reikiamų dokumentų, nesureagavę į Fondo atsiųstus pranešimus ir laiku neištaisę nurodytų trūkumų, nebus įtraukti į socialinės stipendijos gavėjų sąrašus.

Daugiau informacijos
Elektroninių paraiškų pildymo ir dokumentų priėmimo klausimais:
Dalia Keenan, Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė.

Socialinių stipendijų skyrimo klausimais:
Viktorija Vigėlienė, Valstybinio studijų fondo Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė.
Papildomą informaciją Jums suteiks:
Viktorija Vigėlienė
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
(8 5) 2647 153

Dalia Keenan
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
(8 5) 2647 261

Spausdinti