(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Valdymo srities įstaigos

VRC_logo

Neįgaliųjų reikalų departamentas atstovauja valstybei, įgyvendindamas valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės turtines ir neturtines teises VšĮ Valakupių reabilitacijos centre (adresas Vaidilutės g. 69, LT-10100 Vilnius, tel (85) 2477543, faksas (85) 2477542, el. paštas info@reabilitacija.lt, www.reabilitacija.lt). Steigėjo įnašas į VŠĮ Valakupių reabilitacijos centrą yra 300 100 litų. Centras teikia medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos paslaugas.

2014 m. birželio mėn. 11 d. VšĮ Valakupių reabilitacijos centrui 5 metų laikotarpiui suteiktas profesinės reabilitacijos metodinio centro statusas.

Konkrečios šio centro funkcijos, pareigos ir teisės apibrėžtos jo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, steigimo dokumentuose.

Spausdinti