(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Kontaktai

Informacija telefonu – 8 523 33320
Užklausos el. paštu – info@anta.lt
Departamento darbo laikas
I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45

Departamento darbuotojų nestandartinis darbo laikas

Vardas Pavardė Pareigos Kontaktai
Vadovybė
Eglė Čaplikienė Direktorė veiklos valdymas, užtikrinant kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai
8 675 57667
egle.caplikiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 14
Administravimo ir išteklių valdymo skyrius
Rasa Balaišienė Skyriaus vedėja skyriaus veiklos administravimas, personalo klausimai, korupcijos prevencija; bendrieji klausimai
8 658 88409
rasa.balaisiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 8
Liudmila Dulinskienė Vyresnioji patarėja priemonių – socialinės reabilitacijos paslaugų rėmimas; NVO veiklos rėmimas; asmeninio asistento paslaugos ir vykdomų viešųjų pirkimų būdu – finansavimas ir ataskaitos; sąmatų sudarymas; įstaigos išlaikymo sąskaitų administravimas ir apmokėjimo kontrolė; VBAMS; VTIPS 8 667 37341
liuda.dulinskiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 11
Ąžuolas Kuprys Vyresnysis patarėjas teisiniai klausimai; asmens duomenų apsauga; asmenų prašymai; turto panauda

8 659 28898         
azuolas.kuprys@ndt.lt

Kabineto nr.:12

Sandra Buklienė Vyriausioji specialistė priemonių – šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamosios aplinkos pritaikymas; būsto pritaikymas neįgaliesiems; finansinė pagalba neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose; 20 proc. BSI išmoką neįgaliesiems, auginantiems vaikus finansavimas ir ataskaitos; inventorizacija 8 658 88397
sandra.bukliene@ndt.lt
Kabineto nr.:11
Jūratė Morkvėnaitė-Paulauskienė Viešųjų pirkimų specialistė viešųjų pirkimų klausimai 8 658 88 392
jurate.morkvenaite@ndt.lt
Kabineto nr.:12
Raminta Buklienė Referentas dokumentų tvarkymas ir apskaita, archyvavimas, asmenų priėmimas, direktoriaus susitikimų aptarnavimas, techninis Neįgaliųjų reikalų tarybos aptarnavimas, tinklapio ir Facebook paskyros administravimas 8 658 88400
centras@ndt.lt
Kabineto nr.: 17
Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius
Jolanta Mikulėnienė Skyriaus vedėja skyriaus veiklos administravimas
8 658 88407
jolanta.mikuleniene@ndt.lt
Kabineto nr.: 7
Rasa Šivickienė Vyresnioji patarėja socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje, kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems; Neįgaliųjų reikalų tarybos veiklos organizavimas 8 658 88406
rasa.sivickiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 6
Jolita Karvelienė Patarėja neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimas, neįgaliųjų vairavimo mokymo paslaugos, visuomenės švietimo priemonės 8 659 73543
jolita.karveliene@ndt.lt
Kabineto nr.: 6
Simona Artimavičiūtė-Šimkūnienė Patarėja asmeninio asistento pagalbos neįgaliesiems paslaugos administravimas, visuomenės švietimo priemonės 8 659 73542
simona.artimaviciute@ndt.lt
Kabineto nr.: 4
Agnė Šubelko Vyriausioji specialistė visuomenės viešinimo neįgaliųjų socialinės integracijos klausimais priemonės; klausos negalią turinčių asmenų integracijai skirtos priemonės; lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacija

8 659 28982

agne.subelko@ndt.lt
Kabineto nr.: 5

Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
Lina Gulbinė
Skyriaus vedėja skyriaus veiklos administravimas 8 650 52666
lina.gulbine@ndt.lt
Kabineto nr.: 9
Rasa Grigaliūnienė Vyresnioji patarėja neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių patikra: neįgaliųjų socialinė reabilitacija, būsto pritaikymas, NVO veiklų rėmimas; Lietuvių gestų kalbos vertimo centro ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro veiklos koordinavimas
8 645 06207
rasa.grigaliuniene@ndt.lt
Kabineto nr.: 10
Irma Kalinauskienė  Patarėja asmeninio asistento priemonės patikra; būsto pritaikymo koordinavimas, konsultavimas ir stebėsena 8 658 88393
irma.kalinauskiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 3
Zita Urbienė Patarėjaneįgaliųjų socialinės integracijos priemonių patikra: neįgaliųjų socialinė reabilitacija, būsto pritaikymas, NVO veiklų rėmimas; konsultacijų centro koordinavimas
8 667 43009
zita.urbiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 10
Aušra Bubulytė Vyriausioji specialistė eilių sudarymas ir siuntimų išdavimas ilgalaikei socialinei globai gauti, finansinės pagalbos neįgaliesiems stundentams kontrolė, 20 proc. BSI išmokos mokėjimo kontrolė 8 648 03124
ausra.bubulyte@ndt.lt
Kabineto nr.: 3
Lina Drazdauskaitė Vyriausioji specialistė Lietuvių gestų kalbos vertimo centro, veiklų, susijusių su Institucinės globos pertvarka neįgaliųjų srityje koordinavimas, valstybės turto panaudos sutartimi, neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms, perduoto turto (automobilio) tikslinio panaudojimo tikrinimas ir ataskaitų apibendrinimas 8 658 88408
lina.drazdauskaite@ndt.lt
Kabineto nr.: 2
Rita Karpuvienė Vyriausioji specialistė Neįgaliesiems tinkamos aplinkos visos gyvenimo srityse plėtros programos priemonių įgyvendinimo koordinavimas, organizavimas ir stebėsena

8 667 43004                  rita.karpuviene@ndt.lt Kabineto nr.: 2

Ana Staševičienė Vyriausiasis specialistas fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumo stebėsena

8 659 22790 ana.staseviciene@ndt.lt
Kabineto nr.: 2

Laura Mikelevičiūtė Vyriausiasis specialistas informacijos lengvai suprantama kalba rengimas, konsultacijos ir mokymai

8 667 43014

laura.mikeleviciute@ndt.lt

Kabineto nr.: 5

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2024-01-02

Spausdinti