(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Kontaktai

Informacija telefonu – 8 658 88400
Užklausos el. paštu – centras@ndt.lt
Departamento darbo laikas
I-IV 8.00-12.00 – 12.45-17.00
V 8.00-12.00 – 12.45-15.45
Departamento darbuotojų nestandartinis darbo laikas
 
Vardas Pavardė Pareigos Kontaktai
Vadovybė
Eglė Čaplikienė Direktorė (veiklos valdymas, užtikrinant kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai)
8 675 57667
egle.caplikiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 14
Milda Kristina Mennea Vyresnioji patarėja (aplinkos prieinamumas; teisės klausimai; Neįgaliųjų reikalų taryba)
8 687 88605
milda.mennea@ndt.lt
Kabineto nr.: 16
Administravimo ir išteklių valdymo skyrius
Rasa Balaišienė Skyriaus vedėja (skyriaus veiklos administravimas, personalo klausimai, korupcijos prevencija; bendrieji klausimai)
8 658 88409
rasa.balaisiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 8
Liudmila Dulinskienė Vyresnioji patarėja (priemonių – socialinės reabilitacijos paslaugų rėmimas; NVO veiklos rėmimas; asmeninio asistento paslaugos ir vykdomų viešųjų pirkimų būdu – finansavimas ir ataskaitos; sąmatų sudarymas; įstaigos išlaikymo sąskaitų administravimas ir apmokėjimo kontrolė; VBAMS; VTIPS) 8 667 37341
liuda.dulinskiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 11
Sandra Buklienė Vyriausioji specialistė (priemonių – šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, gyvenamosios aplinkos pritaikymas; būsto pritaikymas neįgaliesiems; finansinė pagalba neįgaliesiems, besimokantiems aukštosiose mokyklose; 20 proc. BSI išmoką neįgaliesiems, auginantiems vaikus finansavimas ir ataskaitos; inventorizacija) 8 658 88397
sandra.bukliene@ndt.lt
Kabineto nr.:11
Beatričė Jasinskaitė Specialistė (teisės klausimai, turto valdymas (panauda), aukcionai, asmens duomenų apsaugos pareigūnas) 8 667 43014
beatrice.jasinskaite@ndt.lt

Kabineto nr.:12

 

Jūratė Morkvėnaitė-Paulauskienė Viešųjų pirkimų specialistė (viešųjų pirkimų klausimai) 8 658 88 392
jurate.morkvenaite@ndt.lt
Kabineto nr.:12
Raminta Motiejūnaitė Referentė (Dokumentų tvarkymas ir apskaita, archyvavimas, asmenų priėmimas, direktoriaus susitikimų aptarnavimas, techninis Neįgaliųjų reikalų tarybos aptarnavimas, tinklapio ir Facebook paskyros administravimas) 8 658 88400
raminta.motiejunaite@ndt.lt
Kabineto nr.: 17
Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyrius
Jolanta Mikulėnienė Skyriaus vedėja (skyriaus veiklos administravimas)
8 658 88407
jolanta.mikuleniene@ndt.lt
Kabineto nr.: 7
Rasa Šivickienė Vyriausioji specialistė(socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje, kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems) 8 658 88406
rasa.sivickiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 6
Rita Karpuvienė Vyriausioji specialistė (atvejo vadybos ir psichologo paslaugos kurtiesiems administravimas, gestų kalbos vertėjų atestacija, klausos negalią turinčių asmenų integracijos klausimai, visuomenės švietimo priemonės) 8 667 43004
rita.karpuviene@ndt.lt
Kabineto nr.: 5
Jolita Karvelienė Vyriausioji specialistė (neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimas, neįgaliųjų vairavimo mokymo paslaugos, visuomenės švietimo priemonės) 8 659 73543
jolita.karveliene@ndt.lt
Kabineto nr.: 6
Simona Artimavičiūtė-Šimkūnienė Vyriausioji specialistė (asmeninio asistento pagalbos neįgaliesiems paslaugos administravimas, visuomenės švietimo priemonės) 8 659 73542
simona.artimaviciute@ndt.lt
Kabineto nr.: 4
Programų stebėsenos ir kontrolės skyrius
Lina Gulbinė
Skyriaus vedėja skyriaus veiklos administravimas 8 663 69686
lina.gulbine@ndt.lt
Kabineto nr.: 9
Rasa Grigaliūnienė Patarėja (neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių patikra: neįgaliųjų socialinė reabilitacija, būsto pritaikymas, NVO veiklų rėmimas; Lietuvių gestų kalbos vertimo centro ir VšĮ Valakupių reabilitacijos centro veiklos koordinavimas)
8 645 06207
rasa.grigaliuniene@ndt.lt
Kabineto nr.: 10
Zita Urbienė Vyriausioji specialistė (neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių patikra: neįgaliųjų socialinė reabilitacija, būsto pritaikymas, NVO veiklų rėmimas)
8 667 43009
zita.urbiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 10
Aušra Bubulytė Vyriausioji specialistė (eilių sudarymas ir siuntimų išdavimas ilgalaikei socialinei globai gauti, finansinės pagalbos neįgaliesiems stundentams kontrolė, 20 proc. BSI išmokos mokėjimo kontrolė) 8 648 03124
ausra.bubulyte@ndt.lt
Kabineto nr.: 3
Lina Drazdauskaitė Vyriausioji specialistė (Lietuvių gestų kalbos vertimo centro, veiklų, susijusių su Institucinės globos pertvarka neįgaliųjų srityje koordinavimas, valstybės turto panaudos sutartimi, neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms, perduoto turto (automobilio) tikslinio panaudojimo tikrinimas ir ataskaitų apibendrinimas) 8 658 88408
lina.drazdauskaite@ndt.lt
Kabineto nr.: 2
Irma Kalinauskienė Vyriausioji specialistė (asmeninio asistento priemonės patikra; būsto pritaikymo koordinavimas, konsultavimas ir stebėsena) 8 658 88393
irma.kalinauskiene@ndt.lt
Kabineto nr.: 3
Nikolaj Špakov Vyriausiasis specialistas 8 659 28982
nikolaj.spakov@ndt.lt
Kabineto nr.: 2

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2022-07-28

Spausdinti