Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Statistiniai rodikliai

Neįgaliųjų reikalų departamentas kartu su institucijomis pagal jų kompetenciją administracinių duomenų pagrindu kasmet rengia ir skelbia rodiklių, apibūdinančių neįgaliųjų socialinę integraciją, sąrašą.

Statistiniai rodikliai pagal JT neįgaliųjų teisių konvencijos straipsnius už 2017 metus

 

Statistiniai rodikliai (socialinės apsaugos, sveikatos,  sporto ir kt. srityse) už 2017 metus:

Rodikliai, apibūdinantys neįgaliųjų socialinę integraciją, užimtumo srityje

Rodikliai, apibūdinantys neįgaliųjų socialinę integraciją, socialinės apsaugos srityje

Rodikliai, apibūdinantys neįgaliųjų socialinę integraciją, kūno kultūros ir sporto srityje

Rodikliai, apibūdinantys paslaugas, teikiamas neįgaliesiems, sveikatos apsaugos srityje

 

 

 

Spausdinti