(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Statinių pritaikymo priežiūra

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikrina žmonėms su negalia svarbių statinių projektus bei dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe. Šiai funkcijai atlikti pasitelkiamos ir neįgaliesiems atstovaujančios asociacijos.

2020 metais šią funkciją atlieka konkurso būdu atrinkta organizacija – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija (Žemaitės g. 21, Vilnius, el. paštas info@aplinkavisiems.lt, tel. Nr. 8 5 2333576).

Žemiau pateikti Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos atstovai apskrityse ir savivaldybėse, kurie tikrina informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus projektus bei dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe:

Tikrina informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtus projektus (specialistų sąrašas)

Statybos užbaigimo komisijų darbe dalyvauja (specialistų sąrašas)

Konsultuoja užsakovus, projektuotojus bei kitus suinteresuotus asmenis rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus*:

Vardas, pavardė Darbo laikas Kontaktai
Danguolė Baliūnienė I-V

Nuo 8 val. iki 17 val.

8 656 11468 info@aplinkavisiems.lt
Stanislovas Slančiauskas I-V

Nuo 16 val. iki 17 val.

8 656 15292 s.slanciauskas@aplinkavisiems.lt
Artūras Romualdas Zumaras I-V

Nuo 16 val. iki 17 val.

8 655 97588 a.zumaras@aplinkavisiems.lt
Donatas Kaubrys I-V

Nuo 16 val. iki 17 val.

8 650 62803 d.kaubrys@aplinkavisiems.lt
Serenilijus Slančiauskas I-V

Nuo 16 val. iki 17 val.

8 601 31145 se.slanciauskas@aplinkavisiems.lt
Algis Giba I-V

Nuo 16 val. iki 17 val.

8 655 20441 a.giba@aplinkavisiems.lt
Rimantas Laurinavičius I-V

Nuo 16 val. iki 17 val.

8 656 15290  r.laurinavicius@aplinkavisiems.lt
 Lidija Matvejeva I-V

Nuo 16 val. iki 17 val.

8 671 23714  l.matvejeva@aplinkavisiems.lt
Rasa – Raimonda Navickienė I-V

Nuo 16 val. iki 17 val.

8 616 40413 r.navickiene@aplinkavisiems.lt
Viktoras Gricius I-V

Nuo 16 val. iki 17 val.

8 671 20829  v.gricius@aplinkavisiems.lt

 * Tiesioginėms konsultacijoms būtina išankstinė registracija tel. 865611468, darbo dienomis nuo 8  val. iki 17 val. (pietų pertrauka nuo 12 val. iki 13 val.)

Statinių pritaikymo priežiūrą Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdo vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.

2019 m. vykdant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą:

 • patikrinta (suderinta) 2699 neįgaliesiems svarbūs statinių projektai, paskelbti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
 • dalyvaujant statybos užbaigimo komisijų darbe patikrinti (priimti) 888 neįgaliesiems svarbūs statiniai;
 • projektuotojams suteiktos 620 konsultacijos neįgaliesiems svarbių statinių projektų rengimo klausimais.

2018 m. vykdant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą:

 • patikrinta (suderinta) 2601 neįgaliesiems svarbių statinių projektas, paskelbtas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
 • dalyvaujant statybos užbaigimo komisijų darbe patikrinta (priimta) 771 neįgaliesiems svarbus statinys;
 • projektuotojams suteiktos 426 konsultacijos neįgaliesiems svarbių statinių projektų rengimo klausimais.

2017 m. vykdant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą:

 • patikrinta (suderinta) 2090 neįgaliesiems svarbių statinių projektų, paskelbtų Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;
 • dalyvaujant statybos užbaigimo komisijų darbe patikrinta (priimta) 600 neįgaliesiems svarbių statinių;
 • projektuotojams suteiktos 573 konsultacijos neįgaliesiems svarbių statinių projektų rengimo klausimais

2016 m. vykdant statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūrą:

 • tikrintas informacinėje sistemoje „Infostatyba“ paskelbtų neįgaliesiems svarbių statinių projektų atitikimas  statybos techninių reglamentų reikalavimams – patikrinti (suderinti) 1537 neįgaliesiems svarbių statinių projektai;
 • dalyvauta statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus – patikrinti (priimti) 486 statiniai);
 • konsultuoti 635 projektuotojai rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2020-08-06

Spausdinti