(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

Skelbiamas Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo konkursas 2021 m.

Nuotrauka

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas), vadovaudamasis Departamento direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 2V-39 (1.4) „Dėl Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkurso nuostatų ir šio konkurso komisijos sudėties patvirtinimo“, 2021 m.  vasario 25 d. paskelbtu Teisės aktų registre, 2021 m. kovo 4 d. paskelbtu Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) SoPAS informacinėje sistemoje, skelbia Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2021 metais konkursą (toliau – Konkursas).

Konkurso tikslas – skatinti inovacijų jaunimo politikos srityje kūrimą ir (ar) diegimą, ir  (ar) tęstinumą, sprendžiant jauniems žmonėms aktualias problemas ir įtraukiant jaunus žmones į aktyvų pilietinį visuomenės gyvenimą.

 

Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardytų veiklų:

  1. Darbo su jaunimu programos, jas nukreipiant konkrečiai jaunimo tikslinei grupei (tautinių mažumų jaunimas, jauni žmonės, turintys negalią, jaunos moterys, patyrusios smurtą ir kt.) (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška A priemonėms įgyvendinti).
  2. Darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kvalifikacijos kėlimas, siekiant vykdyti išmanųjį darbą su jaunimu (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška B priemonėms įgyvendinti).
  3. Jaunimo verslumo skatinimo programų ir / ar platformų vystymas, kūrimas ir diegimas internete, siekiant plėtoti ir / ar ugdyti jauno žmogaus kompetencijas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška C priemonėms įgyvendinti).
  4. Jaunimo kritinio mąstymo ir media raštingumo ugdymas (informacinėje sistemoje pildoma atskira paraiška D priemonėms s įgyvendinti).

Daugiau apie Konkurso sąlygas žiūrėkite Jaunimo reikalų departamento svetainėje: Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo konkursas 2021 m. | Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (jrd.lt)

Spausdinti