(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

#šiaurės_šalys_be_didelių_institucijų

Lankydamiesi – KL – asociacijoje, vienijančioje 98 Danijos savivaldybių domėjomės socialinių paslaugų organizavimu Danijos savivaldybėse.KL atstovė, su labai gražiu ir senu danišku vardu Rigmor Lond (Rigmor – reiškia turtingą moterį) apgailestavo, kad augant neįgaliųjų skaičiui finansavimas paslaugoms jiems teikti išlieka nepakitęs ir sudaro apie 15 proc. savivaldybių biudžeto. Nuolat tenka varijuoti tarp visų socialiai pažeidžiamų grupių poreikių, todėl asmeninę pagalbą Danijoje gauna tik apie 2400 asmenų.Rigmor Lond teigia, jog tai labai brangi paslauga, kuriai savivaldybės neturi nei lėšų nei darbuotojų. Socialinės paslaugos neįgaliesiems nemokamos, tačiau asmuo turi susimokėti jei gyvena institucijoje už nuomą (būstas, komunaliniai) ir maitinimą.Kadangi savivaldybės remia mažas pajamas gaunančius asmenis, o asmenų su neįgalia gaunama pensija (2500 eur.) sudaro 70 proc. minimalios Danijos algos, tai savivaldybės kompensuoja dalį būsto nuomos (ir komunalinių mokesčių) išlaidų.Be asmeninės pagalbos Danijoje savivaldybės dar teikia asmens priežiūros, pagalbos priimant sprendimus (tai vadina pedagogine pagalba vystymuisi), grupinio gyvenimo namų, užimtumo ir kasdienės veiklos, socialinio būsto paslaugas. Taip pat savivaldybės užtikrina neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis bei jų būsto pritaikymą. Socialinės apsaugos ministerija, bendradarbiaudama su KL, asmenimis su negalia ir juos atstovaujančiomis organizacijomis parengė Suaugusiųjų vertinimo metodą, VUM 2.0, kuriuo savivaldybės naudojasi norėdamos įvertinti asmens poreikį gauti paslaugą. Suaugusiųjų vertinimo metodas apima visus asmens atvejo nagrinėjimo etapus neįgalumo ir pažeidžiamų suaugusiųjų srityje. Neįgaliųjų NVO skundžiantis dėl paslaugų trūkumo, Danijos socialinės apsaugos ministerija pradėjo vertinimo procesą kaip toliau vystyti socialinių paslaugų sistemą. 2020 – 2021 metais analizuojama specialioji pagalba asmenims su negalia, kaip ta pagalba turi būti organizuojama ir vykdoma. Viena įdomesnių patirčių buvo sužinoti, kad Danijoje, laikantis BDAR reikalavimų, nėra skaičiuojami žmonės su negalia ir jie neturi tokios, kaip pas mus Neįgalumo darbingumo nustatymo tarnybos. Ar asmuo turi negalią įvertinama naudojantis VUM 2.0 ir yra skaičiuojamos tik paslaugos ir priemonės suteiktos asmenims (unikaliems asmenims) atlikus vertinimą.

📌Vizitas vyko įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programos projektą „Deinstitucionalizacijos patirtis Šiaurės šalyse“

Spausdinti