(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Renkamas naujas Neįgaliųjų reikalų tarybos narys atstovauti neįgaliųjų nevyriausybinę organizaciją

Neįgaliųjų reikalų tarybos narei Jelenai Ivančenko baigus eiti Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkės pareigas, lieka laisva viena Neįgaliųjų reikalų tarybos nario – neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos (atstovaujančios fizinę negalią) vieta. Neįgaliųjų reikalų tarybos veiką reglamentuojančius dokumentus rasite:
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (17 str.)  čia;
Neįgaliųjų reikalų tarybos nuostatai čia.

Maloniai kviečiame neįgaliųjų nevyriausybines organizacijas (išskyrus tas, kurios turi savo deleguotus atstovus taryboje) teikti kandidatūras į laisvą nario vietą atstovauti Neįgaliųjų reikalų taryboje fizinę negalią turinčių asmenų interesus.

Iš gautų pasiūlymų neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų vadovai balsuodami išrinks vieną atstovą, kurio kandidatūra bus pateikta tvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministrui.

Pasiūlymus, kuriuose  nurodyta vardas, pavardė, neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos pavadinimas, motyvacinis kandidato laiškas (pusė A4 puslapio) kviečiame teikti iki šių metų spalio 15 d. el.pašto adresu centras@ndt.lt laiško skiltyje ,,Subject” arba ,,Tema” įrašyti KANDIDATAS.

Spausdinti