Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DĖMESIUI

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos toliau – Departamentas) įgyvendindamas Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijos 2009 m. priemonių plano (Žin., 2009, Nr. 32-1260) 3.1. punktą, organizuoja įstaigų, vykdančių profesinės reabilitacijos metodinių centrų funkcijas atranką ir skelbia metodinių centrų atrankos konkursą. Plačiau skaitykite Konkursų skiltyje.

Spausdinti