(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Vykdoma veikla

2015 m. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vadovaudamasis Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“, 21 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perka Profesinės reabilitacijos metodinių centrų paslaugas iš metodinių centrų statusą turinčių centrų pagal užduotis, suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, vykdydamas profesinės reabilitacijos metodinio centro numatytus tikslus, uždavinius bei funkcijas, 2014-2015 m. pagrindinį dėmesį skiria profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo metodinės bazės tobulinimui, specialistų kvalifikacijos tobulinimui, profesinės reabilitacijos sistemoje dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimui. Taip pat didelis dėmesys skiriamas įgyvendintų veiklų rezultatų, informacijos sklaidai ir viešinimui. Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos projektui 2014 – 2015 m. skirta viso 101367,01 eurų suma. 2015 m. Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos projektui skirta 50683,51 eurų suma. 2014 m. buvo skirta ir panaudota 50683,50 eurų suma.

2014 – 2015 m. užduotys

Apibendrinti 2014 – 2015 m. Profesinės reabilitacijos metodinio centro veiklos laukiami rezultatai

Apibendrinta 2015 m. Profesinės reabilitacijos metodinio centro vykdoma veikla

Profesinės reabilitacijos metodinio centro 2014 m. vykdyta veikla

Spausdinti