(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

PATIKSLINTAS NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO 2019 METAIS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSUI PATEIKTŲ PARAIŠKŲ SĄRAŠAS

Informuojame, kad vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“, 18 punktu, buvo patikslintas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkursui (toliau – konkursas) pateiktų paraiškų sąrašas. Viso yra užregistruotos 23 pareiškėjų paraiškos. Skelbiame patikslintą konkursui pateiktų paraiškų sąrašą:

Eil.

Nr.

Registracijos Nr. Pareiškėjo pavadinimas
1. PR-VR-1 Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA)
2. PR-VR-2 Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“
3. PR-VR-3 Lietuvos paraplegikų asociacija
4. PR-VR-4 Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga
5. PR-VR-5 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
6. PR-VR-6 Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“
7. PR-VR-7 Lietuvos parolimpinis komitetas
8. PR-VR-8 Lietuvos diabeto asociacija
9. PR-VR-9 Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
10. PR-VR-10 Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
11. PR-VR-11 Lietuvos neįgaliųjų draugija
12. PR-VR-12 Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
13. PR-VR-13 Lietuvos artrito asociacija
14. PR-VR-14 LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA
15. PR-VR-15 Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija
16. PR-VR-16 Lietuvos kurčiųjų draugija
17. PR-VR-17 Lietuvos asociacija „Gyvastis“
18. PR-VR-18 Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“
19. PR-VR-19 Dirbančių neįgaliųjų asociacija
20. PR-VR-20 Bechterevo liga sergančiųjų draugija „Judesys“
21. PR-VR-21 Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacija
22. PR-VR-22 Vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubas „Smalsučiai“
23. PR-VR-23 Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

 

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2019-01-02

Spausdinti