(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Patikrinta Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkursui pateiktų paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams

Informuojame, kad buvo patikrinta Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomam Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkursui pateiktų 29 paraiškų atitiktis formaliesiems kriterijams.

Formaliuosius kriterijus atitinka ir ekspertų vertinimui bus perduotos šios paraiškos:

Eil. Nr.

Registracijos numeris

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

1.

PR-VR-1

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

Sutrikusio intelekto asmenų ir jų šeimos narių socialinės atskirties ir skurdo mažinimo prevencija 2021 metais

2.

PR-VR-2

Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“

UŽ TEISĘ KURTI IR BŪTI SAVIMI

3.

PR-VR-3

Lietuvos žmonių su negalia orientavimosi sporto ir turizmo asociacija (LŽNOSTA)

Lietuvos žmonių su negalia teisių į aktyvų poilsį, kultūrinį gyvenimą, turizmą bei rekreacines

veiklas, skatinimas, bendruomenės didinimas.

4.

PR-VR-4

Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija

Fizinį aktyvumą propaguojančių neįgaliųjų bendruomenės didinimas.

5.

PR-VR-5

Lietuvos artrito asociacija

Artritu sergančių neįgaliųjų teisių atstovavimas

6.

PR-VR-7

Lietuvos paraplegikų asociacija

2021 m. Lietuvos paraplegikų asociacijos veiklų projektas

 

7.

PR-VR-8

Lietuvos triračių sporto asociacija

MOBILUMO, AKTYVAUS LAISVALAIKIO IR ĮTRAUKTIES Į VISUOMENINIUS RENGINIUS GALIMYBĖS PANAUDOJANT TRIRAČIUS

8.

PR-VR-9

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“

Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ir suaugusių bei jų šeimos narių, teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas

 

9.

PR-VR-10

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 2021 m. veiklos projektas „Už laisvę ir lygiateisį dalyvavimą“

 

10.

PR-VR-11

Asociacija „Kitoks vaikas“

Autizmo spektro sutrikimą, turinčių vaikų šeimų teisių atstovavimas ir gynimas

11.

PR-VR-12

Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija

Aktyvi reabilitacija – socialinės įtraukties kelias neįgaliesiems (vaikams ir suaugusiems), su judėjimo negalia

12.

PR-VR-13

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Asmenų, turinčių psichikos negalią ir jų artimųjų įgalinimas bendruomenėje, įgyvendinant žmogaus teisių apsaugą ir mažinant stigmatizacijos reiškinius visuomenėje

13.

PR-VR-14

Lietuvos kurčiųjų draugija

Lietuvos kurčiųjų draugijos veiklos rėmimas 2021 metais

14.

PR-VR-15

Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 2021 metų veiklų rėmimas

15.

PR-VR-16

Lietuvos paralimpinis komitetas

Paralimpinio judėjimo stiprinimas ir plėtra

16.

PR-VR-17

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

Regėjimo neįgaliųjų teisių gynimas siekiant kokybiškų paslaugų

17.

PR-VR-18

Lietuvos neįgaliųjų draugija

Lietuvos neįgaliųjų draugijos veiklos rėmimo projektas

18.

PR-VR-19

Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija

Neįgaliųjų socialinė integracija – gyvenimo kokybės garantas

19.

PR-VR-20

Lietuvos negalios organizacijų forumas

Skėtinės asociacijos “Lietuvos negalios organizacijų forumas” vaidmens ir įtakos stiprinimas

atstovaujant ir užtikrinant žmonių su negalia teises Lietuvoje.

20.

PR-VR-21

Lietuvos, šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

Kurčio vaiko šeima

21.

PR-VR-22

Vaikų, sergančių cukriniu diabetu, klubas „Smalsučiai“

„Diabeto IQ“

22.

PR-VR-24

Lietuvos asociacija „Gyvastis“

„Dializuojamų, laukiančių organų transplantacijos ir gyvenančių po transplantacijos neįgaliųjų atstovavimas, užtikrinant jų geresnę gyvenimo kokybę bei visuomenės švietimas organų donorystės tema“

 

23.

PR-VR-25

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga

Vienos ligos kelias

24.

PR-VR-26

Lietuvos žmonių su negalia tinklinio ir badmintono asociacija

Neįgaliųjų teisių gynimas, gyvenimo bei poreikių pristatymas ir gerinimas, smurto prevencija, tai mūsų tikslas

25.

PR-VR-27

Lietuvos diabeto asociacija

Lietuvos diabeto asociacijos 2021 m. neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas

26.

PR-VR-28

Dirbančių neįgaliųjų asociacija

„Ypatingų darbų dienoraštis“ – neįgaliųjų, darbdavių, visuomenės informuotumo didinimas Vilniaus, Panevėžio, Marijampolės, Druskininkų, Šiaulių rajonų savivaldybėse

27.

PR-VR-29

Bechterevo liga sergančiųjų draugija „Judesys“

Bechterevo liga sergančiųjų neįgaliųjų teisių atstovavimas, socialinės integracijos skatinimas.

Formaliųjų kriterijų neatitiko ir buvo atmestos šios paraiškos:

Eil. Nr.

Registracijos numeris

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

1.

PR-VR-6

Lietuvos paraplegikų asociacija

2021 m. Lietuvos paraplegikų asociacijos veiklų projektas

2.

PR-VR-23

Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas

Žmonių turinčių intelekto sutrikimą, rekreacijos ir aktyvios fizinės veiklos skatinimas

 

 

Spausdinti