Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

PANEVĖŽYJE ŽMONĖMS SU NEGALIA AKTUALIAUSI APLINKOS PRITAIKYMO KLAUSIMAI

Šiandien Panevėžio miesto savivaldybėje susirinkusi Panevėžio ir Šiaulių regionų žmonių su negalia bendruomenė forume „Kartu veikime drąsiai“ diskutavo apie aktualiausius biudžeto, būsto pritaikymo ir tarptautinės žmonių su negalia konvencijos klausimus.
Jonas Ruškus, VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas, Socialinio darbo katedros profesorius, 2015 – 2018 m. kadencijos metu atstovausiantis Lietuvą Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitete pirmąjį forumų ciklo renginį Panevėžyje pradėjo žmonių su negalia teisių aptarimu.
„Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigoja ir tarptautinei bendruomenei, ir savo šalies žmonėms. Jos vykdymas užtikrina žmonių su negalia gerovės augimą, todėl Lietuva taip pat yra įsipareigojusi laikytis šio susitarimo. Siekdami geresnės žmonių su negalia integracijos turime nepamiršti ir laikytis svarbiausio konvencijos principo – socialinių, švietimo ir kitų paslaugų prieinamumo“, – kalbėjo J. Ruškus.
J. Ruškui pritarė renginio metu sveikinimo žodį taręs socialinės apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis, pabrėždamas lygių teisių žmonėms su negalia svarbą.
„Vengiu sąvokos „neįgalumas“, ji sumenkina žmogaus galią. Bendradarbiaudami su žmonių, turinčių negalią, organizacijomis matome daugybę puikių pavyzdžių, kurie įrodo, kad asmenys, turintys negalią, gali sėkmingai integruotis, dirbti ir kurti. Valstybės pareiga – užtikrinti visapusiškas galimybes šiems žmonėms veikti, vadinasi, užtikrinti jų lygias teises su likusiais valstybės piliečiais“, – sakė A. Ruškus.
Pristatydama žmonėms su negalia aktualius Lietuvos biudžeto planavimo bei finansinės paramos klausimus, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė pažymėjo, kad Panevėžio regiono žmones su negalia atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos pasižymi aktyvumu ir sveikatinimo projektų gausa.
„Panevėžio regiono oganizacijos 2014 m. metais pateikė daugiau nei pusę šimto paraiškų, o jų tarpe – sporto paramos projektams. Tai puikus pavyzdys ir kitų Lietuvos miestų asmenų, turinčių negalią, bendruomenėms, ieškančioms naujų veiklos laukų, taip pat padrąsinimas žmonėms, nesiryžtantiems imtis naujų iniciatyvų. Parama žmonėms su negalia nuolat auga, tačiau daugėja ir į ją pretenduojančių organizacijų. Manome, kad tai puiki motyvacija dar aktyviau veikti, susitelkti bendram tikslui ir savarankiškai siekti savo bendruomenės gerovės“, – kalbėjo E. Čaplikienė.
Forumo svečių kalbas lydėjo aktyvūs dalyvių, atvykusių iš Panevėžio ir Šiaulių regionų, klausimai. Ilgai diskutuota apie aplinkos pritaikymą ir būsto renovaciją, forumo dalyviai dalinosi pastabomis ir patarimais dėl infrastuktūros Panevėžio mieste gerinimo ir pritaikymo asmenims su negalia.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų teigimu, šiuo metu nuosavo būsto pritaikymui skiriamomis lengvatomis yra pasinaudoję maždaug trečdalis Panevėžio regiono gyventojų. Skirstant biudžetą ir skiriant paramą 2015 m. planuojama, kad tokių būstų šiame regione bus bent 50 procentų.
Aptarus Panevėžio regiono žmonėms su negalia aktualiausius paramos klausimus, forumo metu organizacijos valdymo, bendruomenės veiklumo ir verslumo skatinimo patirtimi dalinosi Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro vadovas Aloyzas Vilimas, Neįgaliųjų žmonių centro vadovė Stanislava Balčiūnienė bei aktyvių keliautojų tautodailiniko Vyginto Ostrausko bei jo žmonos Lietuvos paraplegikų asociacijos vicepirmininkės Rasos Ostrauskienės šeima.
Žmonėms su negalia skirti forumai „Kartu veikime drąsiai“ gruodžio 5 d. vyks Raseiniuose, gruodžio 9 d. – Ukmergėje, gruodžio 11 d. – Telšiuose ir gruodžio 15 d. – Marijampolėje. Renginiuose dalyvaus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Raseinių, Ukmergės, Telšių ir Marijampolės regiono neįgaliųjų organizacijų atstovai, taip pat kviestiniai svečiai. Forumus organizuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Neigaliųjų reikalų departamentas.
Informacija apie regioninius forumus viešinama portale www.delfi.lt (spauskite nuorodą Regioniniai forumai ,,Kartu veikime drąsiai”)

Ryšių su visuomene skyrius, tel.: 266 8191, 266 4258.

Parengta pagal www.socmin.lt informaciją

Spausdinti