(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Tyrimai 2018 m.

2018 m. tyrimai atlikti įgyvendinant priemonę “Vykdyti JT neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo stebėseną”

NEĮGALIŲJŲ MOTERŲ PADĖTIES ANALIZĖ, ĮVERTINANT JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMĄ LIETUVOJE (atliko Lietuvos neįgaliųjų draugija)
NEĮGALIŲJŲ INDIVIDUALIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMO TYRIMAS, ĮVERTINANT JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO EFEKTYVUMĄ LIETUVOJE (atliko Lietuvos neįgaliųjų draugija)

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ PROBLEMOS (atliko UAB ,,Vilmorus“)

POLICIJOS KOMISARIATŲ IR TEISMŲ PRIEINAMUMO TYRIMAS (atliko Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija)

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRŲ, SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIŲ, SENIŪNIJŲ, NVO PRIEINAMUMO TYRIMAS (atliko Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija)

KULTŪROS IR TURZIMO OBJEKTŲ PRIEINAMUMO TYRIMAS (atliko Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija)

Spausdinti