(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Neįgaliųjų studentų rėmimas

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu (su 2011-07-13 pakeitimu), nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. Finansinę pagalbą gali gauti studentai, turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, pirmą kartą studijuojantys pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą ir neturintys įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų.
Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:
1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2017 m. sausio 1 d. 60,0 Eur);
2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą – šiuo metu 121,6 Eur).
Pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis gali gauti tikslinę išmoką (152 Eur per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama įgyvendinant Europos socialinio fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Projektą įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partnerėmis – Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Plačiau

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS NEĮGALIUOSIUS STUDENTUS PER 2015 M.

Per 2015 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 37 aukštųjų mokyklų (27 valstybinės ir 10 nevalstybinių aukštųjų mokyklų). Per minėtą laikotarpį buvo paremta 1006 neįgalūs studentai (viso panaudota 507,8 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 1006 neįgalūs studentai (panaudota 409,0 tūkst. eurų), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 466 studentai (panaudota 79,3 tūkst. eurų). Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2015 m. finansinę paramą gavusius neįgaliuosius studentus (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos):
• 911 (91 proc.) neįgaliųjų studentų studijavo valstybiniuose universitetuose ir kolegijose, 95 (9 proc.) neįgalieji studentai studijavo privačiose aukštosiose mokyklose;
• 611 (61 proc.) neįgalių studentų studijavo universitetuose, 395 (39 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS NEĮGALIUOSIUS STUDENTUS PER 2014 M.

 Per 2014 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 39 aukštųjų mokyklų (27 valstybinės ir 12 nevalstybinių aukštųjų mokyklų). Per minėtą laikotarpį buvo paremta 1021 neįgalus studentas (viso panaudota 1852,6 tūkst. litų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 1021 neįgalus studentas (panaudota 1481,1 tūkst. litų), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies padengti gavo 513 studentų (panaudota 301,6 tūkst. litų). Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2014 m. finansinę paramą gavusius neįgaliuosius studentus (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos):

  • 920 (90 proc.) neįgaliųjų studentų studijavo valstybiniuose universitetuose ir kolegijose, 101 (10 proc.) neįgalių studentų studijavo privačiose aukštosiose mokyklose;
  • 623 (61 proc.) neįgalių studentų studijavo universitetuose, 398 (39 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS NEĮGALIUOSIUS STUDENTUS PER 2013 M.

Per 2013 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 41 aukštoji mokykla (28 valstybinės ir 13 nevalstybinių aukštųjų mokyklų). Per minėtą laikotarpį buvo paremta 1080 neįgalių studentų (viso panaudota 1776,1 tūkst. litų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 1080 neįgalių studentų (panaudota 1418,8 tūkst. litų), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies padengti gavo 513 studentų (panaudota 289,2 tūkst. litų). Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2013 m. finansinę paramą gavusius neįgaliuosius studentus (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos):
• 972 (90 proc.) neįgaliųjų studentų studijavo valstybiniuose universitetuose ir kolegijose, 108 (10 proc.) neįgalių studentų studijavo privačiose aukštosiose mokyklose;
• 671 (62 proc.) neįgalių studentų studijavo universitetuose, 409 (38 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS NEĮGALIUOSIUS STUDENTUS PER 2012 M. 

Per 2012 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 39 aukštųjų mokyklų (26 valstybinių ir 13 nevalstybinių aukštųjų mokyklų). Per 2012 metus 39 aukštosiose mokyklose buvo paremti 1033 neįgalūs studentai (viso panaudota 1713,85 tūkst. litų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 1033 neįgalūs studentai (panaudota 1370,88 tūkst. litų), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies padengti gavo 464 studentai (panaudota 277,14 tūkst. litų).
Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2012 m. finansinę paramą gavusius neįgaliuosius studentus (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos):
• 931 (90 proc.) neįgalieji studentai studijavo valstybiniuose universitetuose ir kolegijose, 102 (10 proc.) neįgalūs studentai studijavo privačiose aukštosiose mokyklose;
• 644 (62 proc.) neįgalūs studentai studijavo universitetuose, 389 (38 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose;
• 727 (70 proc.) studentai buvo pasirinkę studijuoti nuolatinę studijų formą, 306 (30 proc.) studentai –ištęstinę studijų formą;
• 400 (39 proc.) studentų studijavo pagal profesinio bakalauro, 452 (44 proc.) studentai – pagal bakalauro, 34 (3 proc.) studentai – pagal vientisųjų, 132 (13 proc.) studentas – pagal II pakopos, 7 studentai – pagal III pakopos, 8 studentai – pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
• 496 (48 proc.) neįgaliųjų studentų studijavo aukštosiose mokyklose valstybės finansuojamose vietose, 537 (52 proc.) studentai studijavo valstybės iš dalies finansuojamose arba nefinansuojamose vietose.

 

Spausdinti