(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Neįgaliųjų reikalų taryba

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018 m. lapkričio 19 d. 14.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, Vilnius, 201 salė) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis.

  2018 m. rugsėjo 25 d. (antradienį) 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, 201 salė, Vilnius) įvyko Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame pristatytas Neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių finansavimas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai priskirtas priemones bei svarstyta dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos nuo 2020 metų rengimo.

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018 m. rugsėjo 11 d. (antradienį) 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, 201 salė, Vilnius) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame LR Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė L. Matjošaitytė pristatys LR Vyriausiosios rinkimų komisijos ir savivaldybių pasirengimą sudaryti lygias galimybes neįgaliesiems dalyvauti 2019 metais vykstančiuose rinkimuose, su Teisingumo ministerijos ir Savivaldybių asociacijos atstovais bus patarta situacija dėl neveiksnumo nustatymo  savivaldybėse ir teismuose, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pristatys skurdo mažinimo strategiją ir planuojamas 2019 metų valstybės biudžeto lėšų socialinei neįgaliųjų integracijai, Kultūros ministerijos atstovas pristatys projektą ,,Kurk Lietuvai“ ir  bus aptarti kiti aktualūs klausimai.

 • ĮVYKO NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018. m. birželio 12 d. (antradienį) 15.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (Vivulskio g. 11, Vilnius, 201 salė) įvyko Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame pristatytos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės, neįgaliųjų patekimo į globos įstaigas moratoriumas, diskutuota dėl užimtumo rėmimo sistemos neįgaliesiems tobulinimo, aptartas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimas Aplinkos ministerijoje, Europos Sąjungos internetinių puslapių direktyvos įgyvendinimo ir kiti aktualūs klausimai.

 • ĮVYKO NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018. m. balandžio 12 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 20 aukštas ) įvyko Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame pristatytas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą visose Lietuvos savivaldybėse projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ įgyvendinimas, socialinių paslaugų neįgaliesiems infrastruktūra bei jos plėtra Vilniaus mieste, 2017-2020 metų darbai ir priemonės, skirtos didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir mokinių įtraukųjį ugdymą ir aptarti kiti aktualūs klausimai.

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018 m. kovo 8 d. (ketvirtadienį) 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, 201 salė, Vilnius) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus svarstoma Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaita bei  2018 metų veiklos planas, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas pristatys Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą ir  bus aptarti kiti aktualūs klausimai.

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018 m. vasario 6 d. (antradienį) 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, 201 salė, Vilnius) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus pristatyta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2017 metų veiklos analizė ir įžvalgos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos kontekste, svarstomi pensijų sistemos pokyčiai neįgaliesiems, vaistų kompensavimo sistemos pokyčiai, Neįgaliųjų reikalų departamento finansuojamų projektų pristatymas ir  kiti klausimai.

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2017 m. spalio 31 d. (antradienį) 10 val. Ukmergės rajono savivaldybėje (Kęstučio a. 3, Ukmergė) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus pristatytas Lietuvos Respublikos socialinio verslo įstatymo projektas, institucinės globos pertvarka Ukmergės rajone, asmeninio asistento paslaugų patirtis, poreikis ir šios paslaugos teikėjų galimybės bei lankomasi rajono įstaigose bei organizacijose.

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2017 m. rugsėjo 19 d. (antradienį) 10 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, Vilnius) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi traukiojo ugdymo / švietimo sampratos ir specialistų rengimo situacijos, Socialinio verslo įstatymo projekto, integralios pagalbos ir kiti klausimai.

Spausdinti