(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Neįgaliųjų reikalų taryba

 • PATVIRTINTA NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS

  2019 m. spalio 21 d.  socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėtis.

  Tarybą sudaro 20 narių: 9 valstybės institucijų atstovai, įskaitant Tarybos pirmininką, vienas savivaldybių atstovas, 9 neįgaliųjų asociacijų atstovai ir vienas akademinės bendruomenės atstovas.

  Tarybos pirmininkas yra socialinės apsaugos ir darbo ministras. Taryba sudaroma 2 metų kadencijai.

  Taryba gali nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti pasiūlymus ne tik socialinės apsaugos ir darbo ministrui, bet ir Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms. Svarbiausias punktas – į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėseną įtraukiamos neįgaliesiems atstovaujančios organizacijos.

  Tarybos uždavinys – nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos, jos įgyvendinimo, neįgaliųjų visuomeninius santykius reglamentuojančių teisės aktų projektų bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų.

  Pagrindinė Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

  Tarybą techniškai ir ūkiškai aptarnauja Neįgaliųjų reikalų departamentas.

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2019 m. rugsėjo 17 d. 11.00 val. Trakų rajono savivaldybės Trakų suaugusiųjų mokymo centre (Birutės g. 42, Trakai) įvyks išvažiuojamasis Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus apžvelgta žmonių su negalia įtrauktis į bendruomenę Trakų rajono savivaldybėje, pristatyti Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai Trakų rajono savivaldybėje, aptartas vaikų su negalia ugdymas Trakų rajone ir aplankyta Trakų globos ir socialinių paslaugų centro Lentvario dienos socialinės globos tarnyba.

  Posėdžio darbotvarkė

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2019 m. birželio d. 13.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, Vilnius, 201 salė) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus pristatyta piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams teikti 2018 metais nepanaudotų lėšų panaudojimo analizė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2018 metų veiklos analizė ir įžvalgos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos kontekste, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos stebėsenos mechanizmas, svarstoma dėl negalios nustatymo tobulinimo.

  Posėdžio darbotvarkė

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2019 m. balandžio 23 d. 13.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 13, Vilnius, 306 salė) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2020 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano projektas.

  2019 m. balandžio 23 d. Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžio darbotvarkė

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2019 m. kovo 25 d. 14.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, Vilnius, 201 salė) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus svarstoma Neįgaliųjų reikalų tarybos 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 metų veiklos plano projektas, taip pat pristatyti  aplinkos prieinamumo tyrimų rezultatai ir svarstomos priemonės situacijai keisti.

  2019 m. kovo 25 d. Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdžio darbotvarkė

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018 m. lapkričio 19 d. 14.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, Vilnius, 201 salė) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis.

  2018 m. rugsėjo 25 d. (antradienį) 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, 201 salė, Vilnius) įvyko Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame pristatytas Neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių finansavimas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai priskirtas priemones bei svarstyta dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos nuo 2020 metų rengimo.

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018 m. rugsėjo 11 d. (antradienį) 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, 201 salė, Vilnius) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame LR Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė L. Matjošaitytė pristatys LR Vyriausiosios rinkimų komisijos ir savivaldybių pasirengimą sudaryti lygias galimybes neįgaliesiems dalyvauti 2019 metais vykstančiuose rinkimuose, su Teisingumo ministerijos ir Savivaldybių asociacijos atstovais bus patarta situacija dėl neveiksnumo nustatymo  savivaldybėse ir teismuose, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai pristatys skurdo mažinimo strategiją ir planuojamas 2019 metų valstybės biudžeto lėšų socialinei neįgaliųjų integracijai, Kultūros ministerijos atstovas pristatys projektą ,,Kurk Lietuvai“ ir  bus aptarti kiti aktualūs klausimai.

 • ĮVYKO NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018. m. birželio 12 d. (antradienį) 15.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (Vivulskio g. 11, Vilnius, 201 salė) įvyko Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame pristatytos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos rekomendacijų įgyvendinimo priemonės, neįgaliųjų patekimo į globos įstaigas moratoriumas, diskutuota dėl užimtumo rėmimo sistemos neįgaliesiems tobulinimo, aptartas Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimas Aplinkos ministerijoje, Europos Sąjungos internetinių puslapių direktyvos įgyvendinimo ir kiti aktualūs klausimai.

 • ĮVYKO NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018. m. balandžio 12 d. (ketvirtadienį) 14.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 20 aukštas ) įvyko Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame pristatytas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą visose Lietuvos savivaldybėse projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ įgyvendinimas, socialinių paslaugų neįgaliesiems infrastruktūra bei jos plėtra Vilniaus mieste, 2017-2020 metų darbai ir priemonės, skirtos didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir mokinių įtraukųjį ugdymą ir aptarti kiti aktualūs klausimai.

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018 m. kovo 8 d. (ketvirtadienį) 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, 201 salė, Vilnius) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus svarstoma Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaita bei  2018 metų veiklos planas, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas pristatys Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą ir  bus aptarti kiti aktualūs klausimai.

Spausdinti