(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Neįgaliųjų reikalų taryba

 • TARYBOS NARIO RINKIMAI

  Informuojame, kad Neįgaliųjų reikalų tarybos nario rinkimai vyko š. m. spalio 21 d. 13.00 val.

  TARYBOS NARIO RINKIMU PROTOKOLAS

 • TARYBOS POSĖDIS

  Informuojame, kad virtualus Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis vyko š. m. spalio 20 d. 14.00 val.

  Tarybos posėdžio darbotvarke 2020-10-20

 • TARYBOS POSĖDIS

  Informuojame, kad virtualus Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis vyks š. m. rugsėjo 21 d. 14.00 val.

  Tarybos posėdžio darbotvarkė

 • TARYBOS POSĖDIS

  Informuojame, kad virtualus Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis vyks š. m. birželio 8 d. 14.00 val.

  Tarybos posėdžio darbotvarkė

 • TARYBOS POSĖDIS

  Informuojame, kad virtualus Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis vyks š. m. gegužės 18 d. 14.00 val.

  Tarybos posėdžio darbotvarkė

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2020 m. kovo 17 d. 14.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Vivulskio g. 11, II aukštas 201 salėje įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos (toliau – Taryba) posėdis, kuriame bus svarstomas Tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos projektas, diskutuota dėl neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių planavimo nuo 2021 metų pasibaigus Nacionalinei neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2020 metų programai, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijų įgyvendinimo 2016-2020 metų priemonių plano, pristatyta Institucinės globos pertvarkos suaugusiems asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią I etapo vertinimo ataskaita ir aptarta situacija dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo ir naudojimo.

  Posėdžio darbotvarkė

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2020 m. sausio 28 d. 14.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Vivulskio g. 11, II aukštas 201 salėje įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos (toliau – Taryba) posėdis, kuriame bus svarstomas Tarybos 2020 metų veiklos plano projektas,  pristatytas mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo finansavimas, aptartas asmenų aptarnavimo valstybės institucijose ar įstaigose  standartas, neįgalių rekomendacijų aptarnaujant žmones su negalia teikimas, neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimas ir naudojimas bei kiti klausimai.

  Posėdžio darbotvarkė

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2019 m. gruodžio 20 d. 10.00 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, Vivulskio g. 11, II aukštas 201 salėje įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos (toliau – Taryba) posėdis, kuriame Tarybos nariai, bus aptartas Tarybos darbo reglamentas, renkamas Tarybos pirmininko pavaduotojas,  aptartas Tarybos 2020 metams veiklos planas ir kiti klausimai.

  Posėdžio darbotvarkė

 • PATVIRTINTA NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS

  2019 m. spalio 21 d.  socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėtis.

  Tarybą sudaro 20 narių: 9 valstybės institucijų atstovai, įskaitant Tarybos pirmininką, vienas savivaldybių atstovas, 9 neįgaliųjų asociacijų atstovai ir vienas akademinės bendruomenės atstovas.

  Tarybos pirmininkas yra socialinės apsaugos ir darbo ministras. Taryba sudaroma 2 metų kadencijai.

  Taryba gali nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti pasiūlymus ne tik socialinės apsaugos ir darbo ministrui, bet ir Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms. Svarbiausias punktas – į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėseną įtraukiamos neįgaliesiems atstovaujančios organizacijos.

  Tarybos uždavinys – nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos, jos įgyvendinimo, neįgaliųjų visuomeninius santykius reglamentuojančių teisės aktų projektų bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų.

  Pagrindinė Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

  Tarybą techniškai ir ūkiškai aptarnauja Neįgaliųjų reikalų departamentas.

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2019 m. rugsėjo 17 d. 11.00 val. Trakų rajono savivaldybės Trakų suaugusiųjų mokymo centre (Birutės g. 42, Trakai) įvyks išvažiuojamasis Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus apžvelgta žmonių su negalia įtrauktis į bendruomenę Trakų rajono savivaldybėje, pristatyti Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai Trakų rajono savivaldybėje, aptartas vaikų su negalia ugdymas Trakų rajone ir aplankyta Trakų globos ir socialinių paslaugų centro Lentvario dienos socialinės globos tarnyba.

  Posėdžio darbotvarkė

Spausdinti