(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Neįgaliųjų reikalų taryba

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018 m. kovo 8 d. (ketvirtadienį) 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, 201 salė, Vilnius) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus svarstoma Neįgaliųjų reikalų tarybos 2017 metų veiklos ataskaita bei  2018 metų veiklos planas, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas pristatys Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitą ir  bus aptarti kiti aktualūs klausimai.

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2018 m. vasario 6 d. (antradienį) 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, 201 salė, Vilnius) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus pristatyta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2017 metų veiklos analizė ir įžvalgos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos kontekste, svarstomi pensijų sistemos pokyčiai neįgaliesiems, vaistų kompensavimo sistemos pokyčiai, Neįgaliųjų reikalų departamento finansuojamų projektų pristatymas ir  kiti klausimai.

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2017 m. spalio 31 d. (antradienį) 10 val. Ukmergės rajono savivaldybėje (Kęstučio a. 3, Ukmergė) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus pristatytas Lietuvos Respublikos socialinio verslo įstatymo projektas, institucinės globos pertvarka Ukmergės rajone, asmeninio asistento paslaugų patirtis, poreikis ir šios paslaugos teikėjų galimybės bei lankomasi rajono įstaigose bei organizacijose.

 • PAKEISTA NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. A1-478 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. A1-97 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėties patvirtinimo” pakeitimo” pakeitė Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėtį.

  Įsakymas

 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS POSĖDIS

  2017 m. rugsėjo 19 d. (antradienį) 10 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (A. Vivulskio g. 11, Vilnius) įvyks Neįgaliųjų reikalų tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi traukiojo ugdymo/švietimo sampratos ir specialistų rengimo situacijos, Socialinio verslo įstatymo projekto, integralios pagalbos ir kiti klausimai.

 • PATVIRTINTA NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS

  Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2017 m. vasario 28 d. įsakymu patvirtino Neįgaliųjų reikalų tarybos sudėtį.

 • PATVIRTINTI NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1042 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1426 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinti Neįgaliųjų reikalų tarybos (toliau – Taryba) nuostatai bei patikslinta Tarybos sudėtis.

  Šiuo nutarimu nustatyta, jog Tarybą sudaro 20 narių: 9 valstybės institucijų atstovai, įskaitant Tarybos pirmininką, vienas savivaldybių atstovas, 9 neįgaliųjų asociacijų atstovai ir vienas akademinės bendruomenės atstovas.

  Tarybos pirmininkas yra socialinės apsaugos ir darbo ministras. Taryba sudaroma 2 metų kadencijai.

  Taryba gali nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti pasiūlymus ne tik socialinės apsaugos ir darbo ministrui, bet ir Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms. Svarbiausias punktas – į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėseną įtraukiamos neįgaliesiems atstovaujančios organizacijos.

  Tarybos uždavinys – nagrinėti neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus ir teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl neįgaliųjų socialinės integracijos politikos, jos įgyvendinimo, neįgaliųjų visuomeninius santykius reglamentuojančių teisės aktų projektų bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos ataskaitų.

  Pagrindinė Tarybos veiklos forma yra posėdžiai.

  Tarybą techniškai ir ūkiškai aptarnauja Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Spausdinti