(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

Neįgaliųjų reikalų departamente pradedama diegti kokybės vadybos sistema

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM nuo 2021 metų vasario mėnesio pradeda diegti kokybės vadybos sistemos LEAN tris metodus. Šie metodai padės optimizuoti Departamento funkcijas, t.y., Departamentas sieks geriausių darbo rezultatų efektyviai naudodamas turimus žmogiškuosius, laiko ir finansinius išteklius. Lean sistemos tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę.

Artimiausiu metu vyks Departamento darbuotojų mokymai. Kiekvieno metodo taikymui bus iš Departamento darbuotojų atrinktas, paruoštas ir sertifikuotas vidinis ekspertas.

Kas yra LEAN ?

Lean sistema atsirado Japonijoje po Antrojo pasaulinio karo. Tuomet ji buvo vadinama Toyotos gamybos sistema. Ši kompanija pasinaudojo to meto procesų valdymo metodais, juo modifikavo ir papildė naujais, dar nebandytais, sprendimais. Šitaip kompanija sukūrė naują, itin aukšto lygmens gamybos valdymo sistemą.

Lean (liekna vadyba) terminu sistema buvo pavadinta 1990 metais JAV.

Pasaulyje populiarus LEAN metodas, pirmiausiai buvo sėkmingai pritaikytas gamybos sektoriuje. Vėliau šis metodas paplito paslaugų, administracinių procesų įmonėse ir galiausiai buvo imtas taikyti viešajame sektoriuje kur ši sistema buvo įvardinta „LEAN valdžia“ („LEAN Government“). Šiuo metu Lietuvoje aktyviai LEAN metodus taiko- Vyriausybė, ministerijos, savivaldybės, SODRA, VMI ir kitos organizacijos.

LEAN sistemoje naudojama virš 50 skirtingų metodų (6S, 5 kodėl?, VSM, PDCA, Kaizen, Chaku chaku, KPI, Asaichi, Gemba, Kanban, VACA, Vizualus valdymas ir t.t.), kurie pritaikomi ir naudojami atsižvelgiant į organizacijos iššūkius.

LEAN metodas KPI

Tikslas –  nustatyti individualius kokybinius rodiklius, orientuotus į vizijos ir strateginių tikslų pasiekimą, kontroliuoti šių rodiklių pasiekimą.

Veiklos rodikliai (angl. KPI – Key Performance Indicator – pagrindiniai veiklos rodikliai) atspindi pačius svarbiausius veiklos aspektus, kurie turi didžiausią įtaką organizacijos ateičiai ir veda ją sėkmės link, nes jie parodo, ką daryti, kad veiklos efektyvumas pasikeistų iš esmės. Jie turi būti suderinti su vizija ir strateginiais organizacijos tikslais. Norint taikyti veiklos rodiklių KPI sistemą, organizacijoje privalo būti nustatyta jos misija bei vizija. Veiklos rodiklių sistema yra strategijos valdymo ir komunikacijos įrankis, didinantis atsakomybės ir įsipareigojimo keistis lygį, apjungiantis organizacijos viziją su žmonėmis ir turimais resursais kartu su kasdien vykstančiomis operacijomis organizacijoje.

Kaip vienas iš LEAN metodų diegimo etapų šių metų vasario 25 d. bus vykdoma Departamento strateginė sesija, kurios metu bus peržiūrėtos ir išgrynintos Departamento misija, vizija, strateginiai tikslai. Šiam etapui Departamentas įvertins ir steigėjo bei socialinių partnerių  lūkesčius dėl šiandienines aktualijas atitinkančių Departamento misijos, vizijos ir strateginių tikslų.

Veiklos rodiklių KPI sistema:

 • atliepia steigėjo, klientų ir socialinių partnerių lūkesčius
 • panaikina atotrūkį tarp vizijos, strateginių tikslų ir kasdienės veiklos
 • įvertina konkretaus skyriaus veiklos tobulinimo tikslingumą
 • leidžia įvertinti strategiją ir atlikti reikiamas korekcijas
 • nurodo, kur galima optimizuoti vidinius procesus

LEAN metodas Asaichi

Tikslas- užfiksuoti ir informuoti apie einamąsias problemas. Įtraukti reikiamus darbuotojus ir suteikti jiems atsakomybes. Padėkoti vieni kitiems už gerai atliktus darbus ar suteiktą pagalbą.

Pagrindiniai Asaichi (jpn.- rytinis žuvies turgus) principai:

 • sukuriamas nuolatinių susirinkimų tvarkaraštis
 • susirinkimai standartizuojami
 • darbuotojai mokomi ir skatinami indikuoti kylančias problemas siekiant asmeninių rodiklių
 • problemos padaromos matomomis ir išmatuojamomis
 • darbuotojai mokomi ir skatinami pastebėti bei komunikuoti apie suteiktą pagalbą ir kitus gerai atliktus darbus

LEAN metodas 6S

Tikslas-  tvarkyti darbo vietą, kad ji būtų efektyvi, identifikuojant ir laikant tik reikalingas darbo priemones, nuolat prižiūrint ir palaikant naują tvarką. Proaktyviai vertinti, kad nekiltų nelaimingi atsitikimai.

Pagrindiniai 6S (jpn.- 6 žodžių (veiksmų) sąrašas) principai:

 • surūšiuojami naudojami daiktai
 • sutvarkoma darbo vieta
 • darbo vieta išvaloma
 • nustatoma ir standartizuojama daiktų laikymo vieta
 • vykdoma išorinė peržiūra ir savikontrolė
 • nustatomi ir šalinami pavojai

Siekiant kryptingai vystyti veiklą, atsižvelgiant į projekto rezultatus ir darbuotojų nuomonę 2022 metais planuojama tęsti keleto LEAN metodų mokymus ir taikymą.

LEAN MOKYMŲ IR PRAKTINIO TAIKYMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKARAŠTIS

Spausdinti