Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTE ĮVYKO APSKRITOJO STALO DISKUSIJA

2014-06-10 Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įvyko apskritojo stalo diskusija siekiant pristatyti projektą „Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimo stiprinimas, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse“.
Šį projektą įgyvendina partneriai – asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ drauge su Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos žmonių su negalią sąjunga ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto tikslas – stiprinti neįgaliųjų NVO ir valdžios sektoriaus bendradarbiavimą, tobulinant paslaugų teikimą neįgaliesiems bendruomenėse.
Tikslui pasiekti, vadovaujantis JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis, remiantis išsamiu Lietuvos situacijos socialinių paslaugų sferoje tyrimu bei gerąja užsienio šalių patirtimi, kuriamas bendradarbiavimo tarp sektorių modelis, kuris pavadintas Darbotvarkė 50. Pavadinimu norima pabrėžti, jog modelis remiasi penkiasdešimčia JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų. Projekte jau įvyko trys apskritojo stalo diskusijos ir 11 renginių savivaldybėse, skirtų kuriamo bendradarbiavimo modelio pristatymui. Pristatytas bendradarbiavimo modelis bus išbandomas 5-iose (dalyvavusiose pristatymo renginiuose) savivaldybėse, šiose įsteigiant negalės politikos grupes/komisijas.
Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo negalės NVO koalicijos nariai, savivaldybių, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovų, buvo išsakyta rekomendacijų, pastabų bei komentarų dėl kuriamo modelio, kuris atsižvelgus į pastebėjimus bus pakoreguotas ir išleistas šių metų rudenį.
Renginio nuotraukos:

2014-06-10_02 2014-06-10_1

Spausdinti