Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

2018 m. naujienų archyvas

 • SKELBIAMA LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ ATESTACIJA

  Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia Lietuvių gestų kalbos vertėjus, pageidaujančius įgyti kvalifikacinę kategoriją arba patvirtinti turimą kvalifikacinę kategoriją pateikti prašymą pagal Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. A1-209 „ Dėl Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2017 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. A1-512 redakcija), 1 priedo formą bei atestacijai reikalingus dokumentus Neįgaliųjų reikalų departamentui adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius arba el.paštu centras@ndt.lt iki šių metų spalio 15 dienos. Informuojame, kad Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos komisijos posėdis planuojamas 2018 metų lapkričio 14 dieną.

  Plačiau
 • DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

  Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais.

  Plačiau
 • Plačiau
 • SKIRTOS PAPILDOMOS LĖŠOS 2018 METŲ INFORMACIJOS RENGIMO IR SKLAIDOS INTERNETE PROJEKTUI FINANSUOTI

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-253 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2018 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui finansuoti“ skirtos papildomos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2018 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui finansuoti.

  Plačiau
 • SKIRTOS PAPILDOMOS LĖŠOS 2018 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A1-237 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2018 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti“ skirtos papildomos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2018 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti.

  Plačiau
 • SKIRTOS PAPILDOMOS LĖŠOS 2018 METŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ NEĮGALIESIEMS LEIDYBOS IR PLATINIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-189 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2018 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti patvirtinimo“ skirtos papildomos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2018 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti.

  Plačiau
 • SKIRTOS PAPILDOMOS LĖŠOS 2018 METŲ STATINIŲ PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS PRIEŽIŪROS PROJEKTUI FINANSUOTI

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-193 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 2018 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skyrimo“ skirtos papildomos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2018 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektui finansuoti.

  Plačiau
 • SKIRTOS PAPILDOMOS LĖŠOS 2018 METŲ ŽMONIŲ, TURINČIŲ FIZINĘ NEGALIĄ, MOBILUMO IR SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTUI FINANSUOTI

  Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. A1-194 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 2018 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektui finansuoti skyrimo“ skirtos papildomos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2018 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektui finansuoti.

  Plačiau
 • DĖMESIO! PRADEDAMOS TEIKTI KOMPLEKSINĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS AKLIESIEMS ASMENIMS

  Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016 – 2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.  A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016 – 2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.2 priemonę „Sukurti ir įdiegti socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems modelį“, finansuojama priemonė, skirta teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas  akliesiems asmenims.

  Plačiau
 • Plačiau

Spausdinti