(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

2016 m. naujienų archyvas

 • Plačiau
 • Plačiau
 • PASIKEITĖ NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO TELEFONO NUMERIAI

  Informuojame, kad nuo 2016 m. lapkričio 2 d. pasikeitė dalies Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų telefono numeriai, kuriuos galite rasti www.ndt.lt svetainės skyriaus ,,Struktūra ir kontaktai" skiltyje ,,Kontaktai"

  Plačiau
 • VYKSTA MOKYMAI SAVIVALDYBIŲ DARBUOTOJAMS

  Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. spalio mėn. organizuoja mokymus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus administruojantiems savivaldybės darbuotojams. Neįgaliųjų reikalų departamento specialistai 4 mokymų metu apie 240 mokymų dalyvių iš 60 savivaldybių supažindins su projektų atrankos finansavimo nuostatų taikymo, projektų atrankos organizavimo naujovėmis, aptars aktualius atrinktų projektų įgyvendinimo priežiūros klausimus bei pasidalins praktiniais patarimais.

  Plačiau
 • NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBA VEIKS EFEKTYVIAU

  2016-10-19 Vyriausybės posėdyje pritarta naujiems Neįgaliųjų reikalų tarybos formavimo principams, atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijas, priimtus Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pakeitimus ir neįgaliesiems atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų siūlymus.

  Plačiau
 • PRIMINIMAS DĖL LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ ATESTACIJOS

  Primename, kad iki šių metų spalio 18 dienos lietuvių gestų kalbos vertėjai, pageidaujantys įgyti kvalifikacinę kategoriją arba patvirtinti turimą kvalifikacinę kategoriją, gali pateikti prašymą Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagal Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. A1-209, 1 priedo formą bei atestacijai reikalingus dokumentus pristatant juos Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius.

  Plačiau
 • Plačiau
 • PATVIRTINTI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR FINANSAVIMO SUTARTIES FORMŲ PAKEITIMAI

  Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. AK–132 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. AK-126 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo ir Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtinti Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas ir Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projekto finansavimo sutarties forma.

  Plačiau
 • DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

  Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų atrankos 2017 m. konkursą. Projektų paraiškos turi būti rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatų patvirtinimo“ (2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-523 redakcija) patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatais. Projektų paraiškos priimamos iki spalio 30 d. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius.

  Plačiau
 • DEPARTAMENTAS IŠSIKELIA Į NAUJAS PATALPAS

  Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kraustosi į naujas patalpas Švitrigailos g. 10, Vilniuje, todėl 2016.10.07-2016.10.11 gali sutrikti telefono linijų, elektroninio pašto, interneto svetainės veikla.

  Plačiau

Spausdinti