Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

2009 m. naujienų archyvas

 • PARENGTAS DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS PAKEITIMŲ PROJEKTAS

  Siekdama užtikrinti racionalų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų naudojimą, sumažinti dantų protezavimo paslaugų laukiančių pacientų eiles, didinti šių paslaugų prieinamumą, liberalizuoti sveikatos priežiūros rinką, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) parengė Dantų protezavimo paslaugų ir išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos pakeitimo projektą. Su dokumento projektu galima susipažinti SAM interneto svetainėje http://www.sam.lt skyrelyje Teisinė informacija/teisės aktų projektai.

  Plačiau
 • GLOBALIZACIJOS FONDO LĖŠOS – SIEKIANTIEMS GREIČIAU ĮSIDARBINTI

  Žmonėms, praradusiems darbą dėl globalizacijos padarinių arba pasaulio finansų ir ekonominės krizės atsivėrė daugiau galimybių pasinaudoti Europos parama. Vakar Vyriausybei pritarus Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų naudojimo sąlygų ir tvarkos aprašui, praplėstas aktyvių darbo rinkos priemonių, vykdomų naudojant Globalizacijos fondo lėšas, sąrašas.

  Plačiau
 • GYDYMĄ UŽTIKRINA PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ LĖŠOS

  Mūsų sveikatos apsaugos sistemos finansavimo pagrindas yra privalomasis sveikatos draudimas, iš jo įmokų Privalomojo sveikatos draudimo fonde (PSDF) sukaupiamos lėšos, kurias administruoja ligonių kasos.

  Plačiau
 • NEĮGALIŲJŲ ĮVAIZDIS LIETUVOJE – POŽIŪRIS IŠ SKANDINAVIJOS

  Atliktas tyrimas - "Neįgaliųjų įvaizdis Lietuvoje - požiūris iš Skandinavijos." Projektą finansavo Šiaurės šalių ministrų tarybos Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programa. Tyrimo ataskaitą (lietuvių ir anglų kalbomis) galima parsisiųsti adresais: lietuvių k. - www.gip-vilnius.lt/lietuviska ir anglų k. - www.gip-vilnius.lt/angliska.

  Plačiau
 • RITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA 2007-2011 METŲ PROGRAMOS PAKEITIMAS

  Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 758 patvirtino Būsto pritaikymo žmonėms su negalia 2007-2011 metų programos pakeitimą (Žin., 2009, Nr. 87-3700). Šis nutarimas, išskyrus 1.1 punktą, įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną. Plačiau skaitykite skyrelyje Būsto programa

  Plačiau
 • NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA 2008 M. – STEIGIAMOS NAUJO TIPO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS

  Statistikos departamentas praneša, kad 2008 m. pagalbos ir socialinės globos namuose paslaugos buvo suteiktos 0,5 tūkst. vaikų ir 3,3 tūkst. darbingo amžiaus asmenų su negalia. Dar 1 tūkst. pensinio amžiaus asmenų su negalia gavo socialinės globos namuose paslaugas. Be to, kasmet apie 280 asmenų su negalia gauna pagalbos pinigus ir patys organizuoja pagalbą į namus.

  Plačiau
 • DIDĖJA GALIMYBĖS ĮSIGYTI PIGESNIŲ VAISTŲ

  Sveikatos apsaugos ministras patvirtino Vaistų receptų rašymo ir vaistų pardavimo taisyklių pakeitimus, kurie suteikia didesnes galimybes rinktis pigesnius vaistus suteikia. Naujose taisyklių nuostatose įrašytas įpareigojimas vaistininkams suteikti visą informaciją pirkėjui apie to paties bendrinio pavadinimo, formos ir stiprumo vaistų, esančių vaistinėje kainas, pasiūlant pigiausią iš jų.

  Plačiau
 • STIPRINAMA PSICHIKOS SUTRIKIMŲ TURINČIŲ ASMENŲ TEISIŲ APSAUGA

  Vyriausybė pritarė Civilinio kodekso (CK), Civilinio proceso kodekso (CPK) ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo pakeitimų projektams. Šiais teisės aktų projektais siekiama sustiprinti apsaugos priemones psichikos sutrikimų turinčių asmenų teisėms ir interesams ginti.

  Plačiau
 • SIŪLOMA APMOKĖTI BŪSTO PRITAIKYMO NEĮGALIAJAM IŠLAIDAS, KAI DARBUS ATLIEKA PATS ASMUO

  Tuo tikslu bus racionaliau perskirstytos valstybės biudžeto lėšos šiai programai įgyvendinti, sudarytos galimybės apmokėti neįgaliajam, kuris pats organizuoja savo būsto pritaikymą, išlaidas.

  Plačiau
 • TIESIOGINĖJE TRANSLIACIJOJE INTERNETE – LAIKINASIS LIETUVOS DARBO BIRŽOS DIREKTORIUS ALBERTAS ŠLEKYS

  Laikinai Lietuvos darbo biržos direktoriaus pareigas einantis Albertas Šlekys trečiadienį (liepos 15 d.) tiesioginėje transliacijoje internetu atsakys į gyventojų klausimus, susijusius su šiandienine situacija šalies darbo rinkoje ir pastarųjų mėnesių tendencijas. Tiesioginės vaizdo transliacijos pradžia – 11 val.

  Plačiau

Spausdinti