Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

2009 m. naujienų archyvas

 • PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DĖMESIUI

  Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos toliau – Departamentas) įgyvendindamas Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007-2012 metų strategijos 2009 m. priemonių plano (Žin., 2009, Nr. 32-1260) 3.1. punktą, organizuoja įstaigų, vykdančių profesinės reabilitacijos metodinių centrų funkcijas atranką ir skelbia metodinių centrų atrankos konkursą. Plačiau skaitykite Konkursų skiltyje.

  Plačiau
 • VALSTYBĖ MOKĖS STIPENDIJAS PLATESNIAM STUDENTŲ RATUI

  Vyriausybė nustatė socialinių ir skatinamųjų stipendijų skyrimo tvarką ir pritarė Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymui plėsti finansinę paramą gaunančių studentų ratą. Tai padaryta siekiant didinti studijų prieinamumą socialiai jautrioms studentų grupėms ir kelti valstybei svarbių studijų krypčių patrauklumą.

  Plačiau
 • PASĄ PRIREIKUS GALIMA PASIKEISTI NET NAMUOSE

  Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie negali vaikščioti, norintys gauti ar pasikeisti asmens dokumentus, migracijos tarnybos darbuotojus gali pasikviesti į namus. Šie darbuotojai modernia mobilia įranga paima piliečio biometrinius duomenis, t.y. nufotografuoti, paimti pirštų atspaudus.

  Plačiau
 • 2010-ŲJŲ DRAUDŽIAMOSIOS PAJAMOS – 1170 LITŲ

  Vakar Vyriausybė nutarimu patvirtino einamųjų 2010 metų draudžiamąsias pajamas, ribinį motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos dydį bei ribinį valstybinės pensijos dydį. Kaip ir planuota, šie dydžiai bus taikomi apskaičiuojant socialinio draudimo išmokas pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį ir kitus įstatymus.

  Plačiau
 • NAUJAS TINKLALAPIS PADĖS VIEŠINTI SOCIALINIUS PROJEKTUS

  VšĮ "Geros valios projektai" ir Pilietinės atsakomybės fondas kartu sukūrė unikalią svetainę www.pagalbareklama.lt, kuri padės nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) skleisti informaciją apie savo vykdomus socialinius projektus, iniciatyvas. Šiame tinklalapyje savanoriškai užsiregistravusios svetainės nemokamai talpins socialinių projektų reklaminius skydelius.

  Plačiau
 • NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIU NEBUS APMOKESTINAMOS NEĮGALIŲJŲ ĮMONĖS IR ĮSTAIGOS, PRIKLAUSANČIOS NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJOMS

  2009 m. gruodžio 17 d. Seimas priėmė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XIP-687 (2). Priimta įstatymo pataisa nustatyta, kad neįgaliųjų asociacijų, įmonių ir įstaigų, kurių dalyviai yra tik neįgaliųjų asociacijos, nekilnojamasis turtas nėra apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, priėmus šias pataisas neliktų galimybės piktnaudžiauti neįgaliųjų vardu. Iki šiol šiuo mokesčiu buvo neapmokestinamas neįgaliųjų draugijų ir jų įmonių nekilnojamasis turtas.

  Plačiau
 • TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJA NEĮGALIESIEMS IR TOLIAU SKIRIAMA NUSTAČIUS JOS POREIKĮ

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, siekdama paneigti žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad naikinamos transporto išlaidų kompensacijos visiems neįgaliesiems, kuriems skirta slauga arba priežiūra (pagalba), informuoja apie šių kompensacijų mokėjimą. Transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems, kuriems nustatytas jos poreikis, skyrimas nebuvo nutrauktas. Ministerijos duomenimis, šią kompensaciją gauna 119 tūkst. neįgalių asmenų.

  Plačiau
 • INFORMACIJA DĖL TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad nuo 2005 m. liepos 1 d. įsigaliojus Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymui, negalią turintiems asmenims invalidumo grupės nebenustatomos. Vaikams nustatomas neįgalumo lygis, darbingo amžiaus asmenims – darbingumo lygis, pensinio amžiaus asmenims – specialiųjų poreikių lygis. Terminai invalidumo grupė – teisės aktuose nebevartojami. Visiems asmenims gali būti nustatomi įvairūs specialieji poreikiai: techninei pagalbai, socialinėms paslaugoms, slaugai, priežiūrai (pagalbai), specialiam transportui ir kiti. Siekiant patenkinti asmenų specialiuosius poreikius transporto išlaidoms, slaugai, priežiūrai (pagalbai) ar specialiai pritaikytam automobiliui mokamos tikslinės kompensacijos.

  Plačiau
 • IŠMOKOS BUS SUMAŽINTOS LAIKINAI

  Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajame įstatyme, kurį gruodžio 9 d. priėmė Seimas, įtvirtinta nuostata, kad juo nustatomas išmokų mažėjimas yra laikinas. Dėl šio įstatymo dar turės apsispręsti šalies Prezidentė. Senatvės ir netekto darbingumo pensijos būtų pradėtos kompensuoti tuomet, kai Vyriausybė paskelbs, jog ekonominis sunkmetis jau įveiktas. Svarbiausias tikslas, kurio bus siekiama kompensuojant prarastą išmokų dalį, kad šios išmokos didėtų sparčiau, palyginti su kitomis biudžeto išlaidomis.

  Plačiau
 • MAŽIAUSIOS PENSIJOS NEBUS LIEČIAMOS

  Gruodžio 9 d. Seimas pritarė Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinajam įstatymui, kuriame, siekiant sumažinti „Sodros“ biudžeto deficitą, siūloma laikinai ir solidariai mažinti socialines išmokas visoms socialinėms grupėms.

  Plačiau

Spausdinti