(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Nacionalinė programa

NACIONALINĖ NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013-2019 METŲ PROGRAMA

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 metais priemonių planas 

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMĄ IR STEBĖSENĄ 2017 METAIS

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 priemonių plano 2017 metų rezultatai

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 priemonių plano 2017 metų asignavimų panaudojimas

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMĄ IR STEBĖSENĄ 2016 METAIS

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 priemonių plano 2016 metų rezultatai

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016-2018 priemonių plano 2016 metų asignavimų panaudojimas

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMĄ IR STEBĖSENĄ 2015 METAIS

Stebėtas 25 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2015 metų įgyvendinimo priemonių plano įgyvendinimas, iš jų Departamentas įgyvendino ar finansavo, koordinavo ir kontroliavo 10 priemonių. Viso 25 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2015 metų įgyvendinimo priemonių plano. priemonių įgyvendinimui panaudota 15975933 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų –15063091 Eur, Europos sąjungos finansinės paramos lėšų – 912 842 Eur.

Išsamiau:

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo koordinavimo ir stebėsenos 2015 metais ataskaita

Ataskaitos priedai:

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2015 metų rezultatai

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2015 metų asignavimų panaudojimas

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMĄ IR STEBĖSENĄ 2014 METAIS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdydamas teisės aktais pavestas funkcijas, 2014 metais koordinavo 2 tarpinstitucinių programų, veiklos planų įgyvendinimą ir vykdė įgyvendinimo stebėseną.
2014 metais vykdyti šie Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano koordinavimo ir stebėsenos darbai:
– Koordinuotas 31 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano priemonių įgyvendinimas. 2014 m. šių priemonių įgyvendinimui panaudota 61 407,334 tūkst. Lt, iš jų valstybės biudžeto lėšų – 28 887,434 tūkst. Lt, Europos sąjungos finansinės paramos lėšų – 32 519,9 tūkst. Lt.
– Su 6 institucijomis suderinti neįgaliųjų socialinės integracijos rodikliai (socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo, sporto ir kt. srityse, taip pat neįgalumo statistiniai rodikliai – viso 27 rodiklių grupės ir per 300 rodiklių), surinkti 2013 metų duomenys: pagal 14 rodiklių grupių, apibūdinančių neįgaliųjų socialinę integraciją socialinės apsaugos srityje, 9 rodiklių grupes švietimo srityje, 3 rodiklių grupės sveikatos apsaugos srityje, 1 rodiklio grupės užimtumo srityje.
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2014 metų asignavimų panaudojimas
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2014 metų rezultatai (patikslinti)

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013 – 2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMĄ IR STEBĖSENĄ 2013 METAIS

Vadovaujantis Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408 (Žin., 2012, Nr. 137-7021) (toliau – Nacionalinė programa) 19 punkto nuostatomis, šios programos įgyvendinimo koordinavimą ir stebėseną vykdo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Nacionalinės programos 19 punktas).

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2013 metų asignavimų panaudojimas

Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2013 metų rezultatai

2013 metais vykdyti šie koordinavimo ir stebėsenos darbai:
1. Reglamentuota Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos koordinavimo ir stebėsenos tvarka.
2. Parengti 15 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos ir 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano vertinimo kriterijų techniniai priedai, jie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimu įkelti į finansų ministerijos Stebėsenos informacinę sistemą;
3. Koordinuotas 25 Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano priemonių įgyvendinimas, viso 2013 m. šių priemonių įgyvendinimui panaudota 57 016,223 tūkst. Lt, iš jų valstybės biudžeto lėšų – 27 558,623 Tūkst. Lt, Europos sąjungos finansinės paramos lėšų – 29 457,6 tūkst. Lt.
4. Su 7 institucijomis suderinti neįgaliųjų socialinės integracijos rodikliai (socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo, sporto ir kt. srityse, taip pat neįgalumo statistiniai rodikliai – viso 43 rodiklių grupės ir per 200 rodiklių), surinkti 2012 metų duomenys: pagal 31 rodiklio grupę, apibūdinančią neįgaliųjų socialinę integraciją socialinės apsaugos ir užimtumo srityje, 9 rodiklių grupes švietimo srityje, 3 rodiklių grupės sveikatos apsaugos srityje.
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2013 metų asignavimų panaudojimas
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2013-2015 metų įgyvendinimo priemonių plano 2013 metų rezultatai (patikslinti)

Statistiniai rodikliai

Spausdinti