(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

MINISTRĖ A.PABEDINSKIENĖ: ,,RAJONŲ GYVENTOJAMS TURI BŪTI UŽTIKRINTAS AUKŠTOS KOKYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS”

2014-01-31 socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė lankėsi Jonavoje. Savivaldybėje ministrei pristatytas projekto „Mišraus socialinių paslaugų centro įkūrimas Jonavos mieste“ įgyvendintos priemonės: tai rekonstruotas pastatas, įrengtos 40 vietų paslaugos gavėjams, sukurtos 5 naujos darbo vietos.
Įkurtame centre teikiamos kompleksinės socialinės paslaugos suaugusiems socialinės rizikos šeimų nariams, jų vaikams, jaunoms mamoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje, siekiant didinti nestacionarių socialinių paslaugų gavėjų skaičių, tenkinti jų poreikius ir gerinti nestacionarių socialinių paslaugų kokybę.
Ministrė taip pat lankėsi Jonavos globos namuose, kur teikiamos ilgalaikės, trumpalaikės ar dienos socialinės globos paslaugos, reikalingos senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį. Su centro darbuotojais buvo aptarta kaip efektyviau užtikrinti socialinių paslaugų kokybę, ieškant sprendimų, tenkinančių darbuotojus, paslaugų gavėjus ir institucijas. Ministrė bendravo su centro gyventojais, susipažino su jų gyvenimo sąlygomis.
Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės, socialinių paslaugų plėtra, jų kokybės gerinimas yra prioritetas, todėl ir artimiausi planai yra gerinti šių paslaugų prieinamumą ne rajonų gyventojams.
Lankydamasi Kauno darbo biržos Jonavos skyriuje ministrė pasidžiaugė, kad bedarbių skaičius Jonavoje sumažėjo – 2011 metais bedarbių buvo 16.5 %, 2014-aisiais šis skaičius sumažėjo iki 11.1 %.
Čia taip pat aptarti aktualiausi darbo rinkos klausimai, ES lėšomis įgyvendinamos programos priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ vykdomų projektų įgyvendinimo rezultatai Jonavos skyriuje. Pagal šią priemonę, nuo 2008 birželio iki 2013 metų pabaigos profesiniuose mokymuose dalyvavo 1059 asmenys, profesinėje reabilitacijoje – 30 asmenų, įdarbinimo subsidijuojant priemonė pritaikyta 1107 asmenims.

3

 

Parengta pagal www.socmin.lt informaciją

Spausdinti