Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

MINISTRĖ A. PABEDINSKIENĖ: „PERĖJIMUI NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENĖJE IR ŠEIMOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SKIRIAMAS AUKŠČIAUSIAS PRIORITETAS“

2014-06-16 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykstančio pasitarimo su Lietuvos savivaldybių merais, Seimo, Prezidentūros, Vyriausybės, nevyriausybinių organizacijų atstovais metu tariamasi dėl efektyvaus perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje ir šeimoje teikiamų paslaugų.
Kaip sveikinimo kalboje pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, į socialinių paslaugų sistemą žiūrima sistemiškai ir kompleksiškai, kad šios paslaugos būtų kuo efektyvesnės ir pasiektų tuos, kam yra reikalingos.
Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomenėje ir šeimoje teikiamų paslaugų bus vykdomas įgyvendinant bandomuosius projektus atskiruose regionuose. Laipsniškai, pamažu bus pereita prie dvigubo modelio – kur galima paslaugos vaikams ir neįgaliesiems bus teikiamos bendruomenėje ir šeimoje, o ten, kur vis tik būtina, paslaugos bus ir toliau užtikrinamos globos institucijose.
Pasak ministrės, pertvarkos procesams skiriamas aukščiausias prioritetas, o sklandaus perėjimo užtikrinimui labai svarbus visų suinteresuotų institucijų bendradarbiavimas ir savivaldybių, pačių bendruomenių įsitraukimas. „Tik su jūsų geranoriškumu, bendradarbiavimu, kartu pasitardami, pasiginčydami ir galiausiai sutardami dėl bendrų veiksmų,galėsime tikėtis geriausių rezultatų“, – sakė ji.

pasitarimas_06 16 (3) pasitarimas_06 16 (1)

Šiemet patvirtintas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų planas, kuriuo siekiama kurti kompleksinių ir individualizuotų paslaugų bendruomenėje sistemą. Jis parengtas kartu su socialiniais partneriais iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, nevyriausybinių organizacijų, ginančių neįgaliųjų ar vaikų teises, organizacijų, vienijančių globos įstaigų vadovus, mokslo įstaigų, ministerijų atstovais.
Vykdant planą, 2015-2016 bus pradėti įgyvendinti pirmieji bandomieji vaikų, neįgaliųjų globos įstaigų projektai.
Įgyvendinant pertvarką bus kuriami kompleksinių paslaugų šeimai ir vaikui modeliai, teikiamos reabilitacijų ir psichologų konsultacijos, neįgalių suaugusių asmenų šeimos nariams – laikino atokvėpio paslaugos, vaikams – dienos centrai. Ne mažiau svarbu vykdant pertvarką skatinti ir visuomenės vertybių kaitą, dėl to numatyta nemažai priemonių visuomenės švietimui apie proto ir psichikos negalią, pozityvią tėvystę.
Lietuva 1995 metais ratifikavo Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, kurios nuostatos reikalauja užtikrinti galimybę vaikui gyventi ir sveikai vystytis. Taip pat Lietuva 2010 metais ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją bei jos Fakultatyvų protokolą ir taip pripažino kiekvieno neįgalaus žmogaus teisę gyventi bendruomenėje. Šiais tarptautiniais įsipareigojimais Lietuva pasižadėjo užtikrinti orų šių žmonių gyvenimą. Todėl būtina imtis konkrečių veiksmų, kad būtų sukurta tvari bendruomenėje teikiamų paslaugų sistema, užtikrinanti kiekvieno asmens individualius poreikius atitinkančias paslaugas bei dalyvavimą bendruomenės gyvenime.

Ryšių su visuomene skyrius, tel. 266 8122, 266 816.

Parengta pagal www.socmin.lt informaciją

Spausdinti