(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Trumpalaikės socialinės globos kainos

Valstybės socialinės globos įstaigų, teikiančių trumpalaikę socialinę globą, sąrašas ir jų trumpalaikės socialinės globos kainos 2021 m.

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas Socialinės globos kaina eurais

mėnesiui

asmeniui be sunkios negalios asmeniui su sunkia negalia
1 Adakavo socialinių paslaugų namai 860,00 960,00
2 Aknystos socialinės globos namai 810,00 910,00
3 Aukštelkės socialinės globos namai 860,00 960,00
4 Didvyžių socialinės globos namai 820,00 880,00
5 Dūseikių socialinės globos namai 830,00 930,00
6 Jasiuliškių socialinės globos namai 780,00 860,00
7 Jotainių socialinės globos namai 810,00 920,00
8 Jurdaičių socialinės globos namai 820,00 880,00
  9 Kalvarijos socialinės globos namai 840,00 993,00
  10 Kėdainių socialinės globos namai 820,00 950,00
 11 Kupiškio socialinės globos namai 820,00 980,00
 12 Lavėnų socialinės globos namai 860,00 970,00
 13 Linkuvos socialinės globos namai 800,00 880,00
 14 Padvarių socialinės globos namai 860,00 962,00
 15 Nijolės Genytės socialinės globos namai 990,00 1050,00
 16 Prūdiškių socialinės globos namai 900,00 980,00
 17 Marijampolės spec. socialinės globos namai 950,00 1047,00
 18 Skemų socialinės globos namai 810,00 910,00
 19 Suvalkijos socialinės globos namai 850,00 950,00
 20 Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ 919,00 1047,00
 21 Utenos socialinės globos namai 830,00 920,00
 22 Visagino socialinės globos namai 810,00 920,00
 23 Zarasų socialinės globos namai 850,00 940,00
 24 Globos namai „Užuovėja“ 890,00 950,00
 25 Senjorų socialinės globos namai 950,00 990,00
 26 Ventos socialinės globos namai 864,00 960,00
 27 Vilijampolės socialinės globos namai 934,00 971,00
 28 Alg. Bandzos socialinių paslaugų namai 739,00 869,00

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2021-03-25

Spausdinti