(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Socialinės globos įstaigos

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS SUAUGUSIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

2024-02-20

Eil. Nr.

Globos įstaigos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Laisvos vietos

Laukiančiųjų eilėje skaičius

1.       

Adakavo socialinių paslaugų namai

219

6

2.

Aknystos socialinės globos namai

290

11

3.

Alg. Bandzos socialinių paslaugų namai

63

11

4.

Didvyžių socialinės globos namai

213

10

5.

Dūseikių socialinės globos namai

204

7

6.

Ilguvos socialinės globos namai

72

3

7.

Jasiuliškių socialinės globos namai

240

14

8.

Jotainių socialinės globos namai

168

16

9.

Jurdaičių socialinės globos namai

243

24

10.

Kalvarijos socialinės globos namai

93

4

11.

Kėdainių socialinės globos namai

150

6
12.

Kupiškio socialinės globos namai

135

10

13.

Lavėnų socialinės globos namai

97

5

14.

Linkuvos socialinės globos namai,

Iš jų grupinio gyvenimo namuose

250

16

1

15.

Macikų socialinės globos namai

320

15

16.

Marijampolės spec. sgn, iš jų:

Stacionariame globos padalinyje

Grupinio gyvenimo namų padal.

Specializuotas slaugos ir socialinės globos namų padalinys**

97

37

20

40

7

8

3

17.

Padvarių socialinės globos namai

214

40

18.

Prūdiškių socialinės globos namai

208

20

19.

Skemų socialinės globos namai

319

12

20.

Spec. sgn ,,Tremtinių namai“

86

21, iš kurių

16 tremtinių*

5 kiti asmenys

21.

Stonaičių socialinės globos namai

150

22.

Strėvininkų socialinės globos namai

180

5

23.

Strūnos socialinės globos namai

185

8

24.

Suvalkijos socialinės globos namai

166

5

25.

Utenos socialinės globos namai

254

9

26.

Veisiejų socialinės globos namai

126

7

27.

Visagino socialinės globos namai

148

11

28.

Zarasų socialinės globos namai

194

16

29.

Nijolės Genytės socialinės globos namai

151

2

30.

Ventos socialinės globos namai

161

31.

Socialinės globos centras „Vija”

163

2

 

Iš viso:

5559 13

321

         
     

     

 
         
         

 * Tremtiniai apgyvendinami pirmumo eile

**Globos namų specializuotame slaugos ir socialinės globos padalinyje pirmumo teise apgyvendinami suaugę asmenys su sunkia negalia, kuriems jau teikiama socialinė globa socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia.

Informacija apie eiles teikiama telefonu 8 648 03 124

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2024-02-20

Spausdinti