(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAPILDOMAM PROFESINĖS REABILITACIJOS METODINIŲ CENTRŲ ATRANKOS KONKURSUI

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgaliųjų reikalų departamentas) paskelbė papildomą Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkursą (toliau – konkursas). Paraiškas papildomam konkursui gali teikti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos, kurios atitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-686 patvirtintus Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatų 3 punkto reikalavimus.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. A1-686 “Dėl profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos iki rugpjūčio 21 d. 10.00 val. adresu Švitrigailos g. 10, Vilnius.

Išsamesnę informaciją apie konkursą galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje adresu www.ndt.lt skiltyje  Profesinės reabilitacijos metodinių centrų veikla.

Kviečiame profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, gebančias užtikrinti metodiniam centrui keliamus reikalavimus ir tinkamai vykdyti numatytas funkcijas, teikti paraiškas dalyvauti konkurse.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. A1-686 „Dėl Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurso ir veiklos projektų finansavimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“

Paraiška dalyvauti profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos konkurse

Spausdinti