(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Kviečiame susipažinti su Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskirstymo 2016–2018 metais paskirstymo tvarka

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vadovaudamasis Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos 2016-2018 metų veiksmų planu, patvirtintu 2015-06-25 Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-381 bei įgyvendinant šio plano priemone “1.1.4 Teikti neįgaliesiems pavėžėjimo paslaugas savivaldybių teritorijose” vykdo investicinį projektą.

Projekto metu 2016-2018 metais bus įsigyta 60 lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti., kasmet po 20 automobilių. Šie automobiliai panaudos pagrindais bus perduodami neįgaliųjų organizacijoms. Savivaldybės, kurių organizacijoms bus perduodami automobiliai atrenkamos vadovaujantis Lengvųjų automobilių, pritaikytų neįgaliesiems vežti, paskirstymo 2016–2018 metais tvarkos aprašu

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4d06b5406eb511e6a014b8463e530a88

Savivaldybės ir organizacijos, kurioms bus perduoti automobiliai, atrenkamos šiame tvarkos apraše nustatyta tvarka dviem etapais:

pirmajame etape vykdoma savivaldybių atranka;

antrajame etape atrinktos savivaldybės išrenka organizacijas, kurioms bus perduotas automobilis

Automobiliai savivaldybių teritorijose veikiančioms organizacijoms, 2016–2018 metais skiriami laikantis šio principo: vienai savivaldybei – vienas automobilis.

Organizacijos turi atitikti šiuos kriterijus:

– teisinė forma. Savivaldybėje veikiančios organizacijos teisinė forma turi būti asociacija ar labdaros ir paramos fondas;

– organizacijos veiklos tikslai. Organizacijos steigimo dokumentuose nurodytos veiklos tikslai turėtų būti tiesiogiai susiję su neįgaliųjų lygių teisių ir lygių galimybių visuomenėje siekiu ir (arba) paslaugų neįgaliesiems teikimu.

Spausdinti