(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Konkursai

2018-11-06

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia naują Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-39 ,,Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais. Platesnė informacija apie paraiškų teikimą paspaudus šią nuorodą.

2018-09-14

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-42 ,,Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai). Platesnė informacija apie paraiškų teikimą paspaudus šią nuorodą.

2018-09-13

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

  • Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-39 ,,Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai). Platesnė informacija apie paraiškų teikimą paspaudus šią nuorodą.
  • Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-41 ,,Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai). Platesnė informacija apie paraiškų teikimą paspaudus šią nuorodą.
  • Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-40 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai). Platesnė informacija apie paraiškų teikimą paspaudus šią nuorodą.

2018-08-31

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas. Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais.

Platesnė informacija apie paraiškų teikimą skiltyje paspaudus šią nuorodą.

2017-10-10

Konkursas į Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2017-09-05 SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ (AUKCIONAS ĮVYKO)

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. rugsėjo 18 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.50 val. Žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami dėl techninių galimybių.

Informacija apie parduodamą turtą:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai, mėnuo

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. VW Crafter 30, valstybinis Nr. CGL829 2006 12 2.200,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius

Parduodamą automobilį galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 612) 55181. Atsakingas asmuo Česlovas Misevič.

Minimalus kainos didinimo intervalas 50,00 eurų.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita  – LT127300010002456947 AB „Swedbank“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą, negu ta kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

2017-07-18 SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ (AUKCIONAS ĮVYKO)

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. liepos 24 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.50 val. Žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami dėl techninių galimybių.

Informacija apie parduodamą turtą:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 2001 315,00 J.Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
2. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 2001 315,00 Sodų g. 3A, Kalvarija

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 galima apžiūrėti J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojyje, laiką suderinus telefonu (8 682) 13427. Atsakingas asmuo Nijolė Žiūkienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 galima apžiūrėti Sodų g. 3A, Kalvarijoje, laiką suderinus telefonu (8 343) 21271 arba (8 614) 98172. Atsakingas asmuo Daiva Rentelytė.

 

Minimalus kainos didinimo intervalas 10,00 eurų.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita  – LT127300010002456947 AB „Swedbank“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą, negu ta kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt

2017-06-28 (Konkursai įvyko)

Konkursas į Apsaugoto būsto suaugusiems asmenims su negalia paslaugos funkcionavimo metodinių dokumentų paketo parengimo eksperto pareigas

Konkursas į Apsaugotos darbo vietos funkcionavimo asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią metodinių dokumentų paketo parengimo  eksperto pareigas

Konkursas į Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos tobulinimo parengimo eksperto pareigas

Konkursas į Dienos užimtumo paslaugų metodinių dokumentų paketo žmonėms, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią parengimo eksperto pareigas

Konkursas į Grupinio gyvenimo namų neįgaliems suaugusiems ir vaikams veiklos metodinių dokumentų paketo parengimo eksperto pareigas

Konkursas į Psichikos sveikatos centro veiklos aprašo papildymo socialinių paslaugų turiniu rekomendacijų parengimo eksperto pareigas (konkursas atšauktas)

Konkursas į Savarankiško gyvenimo namų suaugusiam su negalia metodinių dokumentų paketo parengimo eksperto pareigas

Konkursas į Socialinės reabilitacijos centro metodinių dokumentų paketo parengimo eksperto pareigas

Konkursas į Specializuotos slaugos ir socialinės globos Specializuotos  slaugos ir globos namuose paslaugų suaugusiems ir vaikams su negalia metodinių dokumentų paketo parengimo eksperto pareigas

2017-06-27

SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ NRD INTERNETINIAME PUSLAPYJE

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. liepos 11 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.50 val. Žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami dėl techninių galimybių.

Informacija apie parduodamą turtą:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 2001 450,00 J.Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
2. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 2001 450,00 Sodų g. 3A, Kalvarija

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 galima apžiūrėti J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojyje, laiką suderinus telefonu (8 682) 13427. Atsakingas asmuo Nijolė Žiūkienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 galima apžiūrėti Sodų g. 3A, Kalvarijoje, laiką suderinus telefonu (8 343) 21271 arba (8 614) 98172. Atsakingas asmuo Daiva Rentelytė.

Minimalus kainos didinimo intervalas 50,00 eurų.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita  – LT127300010002456947 AB „Swedbank“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą, negu ta kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

2017-06-01

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. birželio 22 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.50 val. Žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami dėl techninių galimybių.

Informacija apie parduodamą turtą:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 2001 650,00 J.Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
2. VW Transporter, valstybinis Nr. UVA324 2001 650,00 Taikos g. 8, Elektrėnai
3. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 2001 650,00 Sodų g. 3A, Kalvarija
4. Ford Transit, valstybinis Nr. TVH205 2002 300,00 Kauno g. 44G, Girėnų k., Šakių raj.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 galima apžiūrėti J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojyje, laiką suderinus telefonu (8 682) 13427. Atsakingas asmuo Nijolė Žiūkienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. UVA324 galima apžiūrėti Taikos g. 8, Elektrėnuose, laiką suderinus telefonu (8 656) 75073. Atsakingas asmuo Ona Medzikauskienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 galima apžiūrėti Sodų g. 3A, Kalvarijoje, laiką suderinus telefonu (8 343) 21271 arba (8 614) 98172. Atsakingas asmuo Daiva Rentelytė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valstybinis Nr. TVH205 galima apžiūrėti Kauno g. 44G, Girėnų k., Šakių rajonas, laiką suderinus telefonu (8 638) 85734. Atsakingas asmuo Stasė Vasaitienė.

 

Minimalus kainos didinimo intervalas 50,00 eurų.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita  – LT127300010002456947 AB „Swedbank“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą, negu ta kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

2017-05-25

SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ NRD INTERNETINIAME PUSLAPYJE

 Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. birželio 1 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.50 val. Žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami dėl techninių galimybių.

Informacija apie parduodamą turtą:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 2001 800,00 J.Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
2. VW Transporter, valstybinis Nr. UVA324 2001 800,00 Taikos g. 8, Elektrėnai
3. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 2001 800,00 Sodų g. 3A, Kalvarija
4. Ford Transit, valstybinis Nr. TVH205 2002 400,00 Kauno g. 44G, Girėnų k., Šakių raj.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 galima apžiūrėti J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojyje, laiką suderinus telefonu (8 682) 13427. Atsakingas asmuo Nijolė Žiūkienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. UVA324 galima apžiūrėti Taikos g. 8, Elektrėnuose, laiką suderinus telefonu (8 656) 75073. Atsakingas asmuo Ona Medzikauskienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 galima apžiūrėti Sodų g. 3A, Kalvarijoje, laiką suderinus telefonu (8 343) 21271 arba (8 614) 98172. Atsakingas asmuo Daiva Rentelytė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valstybinis Nr. TVH205 galima apžiūrėti Kauno g. 44G, Girėnų k., Šakių rajonas, laiką suderinus telefonu (8 638) 85734. Atsakingas asmuo Stasė Vasaitienė.

Minimalus kainos didinimo intervalas 50,00 eurų.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita  – LT127300010002456947 AB „Swedbank“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą, negu ta kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Likęs neparduotas turtas bus parduodamas pakartotiniame aukcione 2017 m. birželio 22 d. 10.00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

2017-05-11

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. gegužės 25 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 8.30 iki 9.50 val. Žiūrovai į aukciono salę neįleidžiami dėl techninių galimybių.

Informacija apie parduodamą turtą:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Turto apžiūros vieta (adresas)
1. VW LT 28 KOMBI, valstybinis Nr. AHL886 2004 1000,00 S. Daukanto g. 7, Akmenė
2. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 2001 1000,00 J.Basanavičiaus g. 4, Pakruojis
3. VW Transporter, valstybinis Nr. UVA324 2001 1000,00 Taikos g. 8, Elektrėnai
4. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 2001 1000,00 Sodų g. 3A, Kalvarija
5. Ford Transit, valstybinis Nr. TVH205 2002 500,00 Kauno g. 44G, Girėnų k.,, Šakių raj.

Parduodamą automobilį VW LT 28 KOMBI, valstybinis Nr. AHL886 galima apžiūrėti S. Daukanto g. 7, Akmenėje, laiką suderinus tel. (8 425) 59276. Atsakingas asmuo Zofija Švažienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB337 galima apžiūrėti J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojyje, laiką suderinus telefonu (8 682) 13427. Atsakingas asmuo Nijolė Žiūkienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. UVA324 galima apžiūrėti Taikos g. 8, Elektrėnuose, laiką suderinus telefonu (8 656) 75073. Atsakingas asmuo Ona Medzikauskienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB330 galima apžiūrėti Sodų g. 3A, Kalvarijoje, laiką suderinus telefonu (8 343) 21271 arba (8 614) 98172. Atsakingas asmuo Daiva Rentelytė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valstybinis Nr. TVH205 galima apžiūrėti Kauno g. 44G, Girėnų k., Šakių rajonas, laiką suderinus telefonu (8 638) 85734. Atsakingas asmuo Stasė Vasaitienė.

Minimalus kainos didinimo intervalas 50,00 eurų.

Trečiųjų asmenų teisės į parduodamą turtą nėra.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas. Atsiskaitomoji sąskaita  – LT127300010002456947 AB „Swedbank“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsniu, aukciono laimėtojas, nustatytais terminais neatsiskaitęs už aukcione įsigytą turtą, negali dalyvauti naujame šio turto aukcione, taip pat privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir rengimo išlaidas, bei sumokėti kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas bus parduotas už mažesnę kainą, negu ta kurios nesumokėjo aukciono laimėtojas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Likęs neparduotas turtas bus parduodamas pakartotiniame aukcione 2017 m. birželio 1 d. 10.00 val.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo – Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

2017-04-28

ĮVYKO VIEŠASIS AUKCIONAS

Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, Vilniuje) 2017 m. balandžio 28 d. 10 val. įvyko viešasis aukcionas parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti.

2017-04-14

SKELBIMAS APIE PAKARTOTINĮ VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. balandžio 28 d. 10 val. skelbia pakartotinį viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti. Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje.

Eil. Nr. Transporto priemonė Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Galima apžiūrėti adresu
1. VW LT 35, valstybinis Nr. BGG810 2005 290,00 Kareivių g. 2C, Vilnius
2. VW Transporter, valstybinis Nr. RVB334 2001 290,00 Šatrijos g. 15, Vilnius
3. Ford Transit, valstybinis Nr. RVZ137 2001 290,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius
4. Mercedes Benz 313, valstybinis Nr. VVZ515 2003 290,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius
5. VW Sharan,  valstybinis Nr. YVF708 1997 490,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius

Parduodamą autobusą VW LT35, valstybinis Nr. BGG810 galima apžiūrėti Kareivių g. 2 C, Vilniuje, laiką suderinus tel. (8 5) 2334708. Atsakingas asmuo Gitana Kuyzmaitė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB334 galima apžiūrėti Šatrijos g. 15, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 685) 13755, Petras Radzevičius.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valst. Nr. RVZ137 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 683) 19668, Mamertas Sekonas.

Parduodamą autobusą Mercedes Benz 313, valstybinis Nr. VVZ515 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 683) 19668, Mamertas Sekonas.

Parduodamą automobilį VW Sharan, valstybinis Nr. YVF708 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 683) 19668, Mamertas Sekonas.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

2017-03-27

SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2017 m. balandžio 14 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti.

Eil. Nr. Transporto priemonė Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Galima apžiūrėti adresu
1 VW Transporter, valstybinis Nr. DGV431 2007 400,00 Elektrėnų sav., Vievio sen., Alesninkų kaimas, Žiedo g.3
2 Ford Transit, valstybinis Nr. RVZ139 2001 300,00 Lauksvos g. 22, Rietavas
3 VW LT 35, valstybinis Nr. BGG810 2005 300,00 Kareivių g. 2C, Vilnius
4 Ford Transit, valstybinis Nr. TVH204 2001 300,00 Jonavos raj. sav., Kulvos sen., Ragožių kaimas, Taikos g. 16
5 VW Transporter, valstybinis Nr. RVB334 2001 300,00 Šatrijos g. 15, Vilnius
6 Ford Transit, valstybinis Nr. RVZ137 2001 300,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius
7 Mercedes-Benz 313, valstybinis Nr. VVZ515 2003 300,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius
8 VW Sharan, valstybinis Nr. YVF708 1997 500,00 Vaidilutės g. 69, Vilnius

Aukcionas vyks Švitrigailos g. 10, Vilniuje. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks anksčiau nurodytu adresu 2017 m. balandžio 28 d. 10 val.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. DGV431 galima apžiūrėti Elektrėnų sav, Vievio sen., Alesninkų kaime, Žiedo g. 3, laiką suderinus telefonu (8 656) 75073. Atsakingas asmuo Ona Medzikauskienė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valst. Nr. RVZ139 galima apžiūrėti Lauksvos g. 22, Rietavas, laiką suderinus telefonu (8 610) 41262. Atsakingas asmuo Petras Jonušas.

Parduodamą autobusą VW LT35, valstybinis Nr. BGG810 galima apžiūrėti Kareivių g. 2 C, Vilniuje, laiką suderinus tel. (8 650) 85110. Atsakingas asmuo Jūratė Matulaitienė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valstybinis Nr. TVH204 galima apžiūrėti Jonavos raj. sav., Kulvos sen., Ragožių kaimas, Taikos g. 16, laiką suderinus telefonu (8 671) 46809. Atsakingas asmuo Česlovas Stankevičius. Arba laiką suderinus telefonu (8 349) 50107, (8 652) 48738. Atsakingas asmuo Valerija Lopetienė.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valstybinis Nr. RVB334 galima apžiūrėti Šatrijos g. 15, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 685) 13755, Petras Radzevičius.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valst. Nr. RVZ137 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 683) 19668, Mamertas Sekonas.

Parduodamą autobusą Mercedes Benz 313, valstybinis Nr. VVZ515 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 683) 19668, Mamertas Sekonas.

Parduodamą automobilį VW Sharan, valstybinis Nr. YVF708 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 683) 19668, Mamertas Sekonas.

Atsakingas už aukciono vedimą asmuo Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

2016-09-30

Konkursas į viešosios įstaigos Valakupių reabilitacijos centras direktoriaus pareigas

2016-08-26

VYKDOMA VIDINĖ ATRANKA

Skelbimas galioja iki 2016-09-02.

Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija) (pakaitinis valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas

Išsamesnė informacija apie atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas: 

A. Vivulskio g. 13, Vilniuje, tel. 8 52394425 el. p. v. rasa.balaisiene@ndt.lt

Dokumentų pateikimo būdas – per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt

2016-06-22

Konkursas į Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2016-06-15

Konkursas į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2016-06-14

SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) 2016 m. liepos 1 d. 10 val. skelbia viešąjį aukcioną parduoti ilgalaikį turtą, pripažintą nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti.

Eil. Nr. Automobiliai Pagami-

ninimo metai

Pradinė pardavimo aukcione kaina, Eur Galima apžiūrėti adresu
1 VW Transporter, valst. Nr. RVB327 2002 300,00 Eur Vaidilutės g. 69, Vilnius
2 Ford Transit, valst Nr. RVZ136 2001 300,00 Eur Grinkiškio 4, Baisogala, Radviliškio raj.
3 Ford Transit, valst Nr. RVZ138 2001 300,00 Eur Vasario 16-osios g. 15, Ukmergė
4 Mercedes Benz Sprinter, valst. Nr. VVZ525 2003 300,00 Eur Kareivių g. 2C, Vilnius
5 BMW, valst. Nr. DEA402 2002 2 000,00 Eur A.Vivulskio g. 13, Vilnius

Aukcionas vyks A.Vivulskio g. 13, Vilniuje. Neįvykus pirmajam aukcionui, antrasis aukcionas vyks anksčiau nurodytu adresu 2016 m. liepos 15 d. 10 val. Atsakingas asmuo Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Mikšienė, tel. (8 5) 239 4426, el. paštas violeta.miksiene@ndt.lt.

Parduodamą automobilį VW Transporter, valst. Nr. RVB327 galima apžiūrėti Vaidilutės g. 69, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 686) 08103. Atsakingas asmuo Eugenijus Janulis.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valst. Nr. RVZ136 galima apžiūrėti Grinkiškio 4, Baisogaloje, Radviliškio raj., laiką suderinus telefonu (8 605) 90185. Atsakingas asmuo Vanda Kazickienė.

Parduodamą automobilį Ford Transit, valst. Nr. RVZ138 galima apžiūrėti Vasario 16-osios g. 15, Ukmergėje, laiką suderinus telefonu (8 611) 40814. Atsakingas asmuo Dalia Unikienė.

Parduodamą automobilį Mercedes Benz Sprinter, valst. Nr. VVZ525 galima apžiūrėti Kareivių g. 2C, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 650) 85110. Atsakingas asmuo Jūratė Matulaitienė.

Parduodamą automobilį BMW, valst. Nr. DEA402 galima apžiūrėti A.Vivulskio g. 13, Vilniuje, laiką suderinus telefonu (8 5) 2394426. Atsakingas asmuo Violeta Mikšienė.

Dalyvavimas aukcione nemokamas.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu per 3 darbo dienas.

Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis per 5 darbo dienas po apmokėjimo.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

2016-04-19

VYKDOMA VIDINĖ ATRANKA

Skelbimas galioja iki 2016-04-26.

Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija) (pakaitinis valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas

Išsamesnė informacija apie atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas: 

A. Vivulskio g. 13, Vilniuje, tel. 8 52394425 el. p. v. rasa.balaisiene@ndt.lt

Dokumentų pateikimo būdas – per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt

2016-03-02

Konkursas į Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2015-11-04

Atranka į Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2015-10-07

Atranka į Programų finansavimo ir apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2015-05-08

Konkursas į Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2014-11-27

Konkursas į Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

2014-05-30

Konkursas į Teisinio reguliavimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas

Spausdinti