(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Kompleksinės paslaugos akliesiems

PRADEDAMOS TEIKTI KOMPLEKSINĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS AKLIESIEMS ASMENIMS

Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-817 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.3 priemonę „teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems“, finansuojamos kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos akliesiems asmenims (toliau – kompleksinės SRPA).

Šių paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius, kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos teikiamomis specialiosiomis priemonėmis (paslaugomis) atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą bei Neįgaliųjų reikalų departamento administruojamą paslaugą iki 2021 m. gruodžio 10 d. teiks Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka atrinktas VšĮ „LASS pietvakarių centras“, Kaune, adresu Savanorių pr. 206.

Teisę į kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas turi bet kurioje savivaldybėje gyvenantys aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti kompleksines SRPA teikiamas dėl kompleksinių SRPA teikimo besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims.

Maksimali kompleksinių SRPA teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų.

Visos kompleksinės SRPA apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos bus suteiktos nemokamai. Su akluoju asmeniu viso kompleksinių SRPA teikimo metu dirbs kvalifikuotų specialistų komanda (socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas), kompiuterinio raštingumo specialistas).

Kompleksinės SRPA bus teikiamos akliesiems asmenims pritaikytose patalpose. Paslaugų teikimo laikotarpiu bus užtikrintas aklojo asmens saugumas bei nepertraukiama priežiūra (pagalba).

Pagal kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos sudarytą planą aklajam asmeniui bus teikiamos (individualiai ar grupėse 4 – 10 aklųjų asmenų) šios paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo ir orientavimo.

Dėl išsamesnės informacijos, apie kompleksines SRPA, jų teikimo tvarką bei sąlygas ir kaip galima registruotis, prašome kreiptis į  Gritą Strankauskienę tel. +370 68506527, 837731611 arba el. paštu grita@lass.lt, pietvakariai@lass.lt

Informacinis lankstinukas apie teikiamas kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems asmenims.

2020 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 40 tūkst. Eur. Kompleksines SRPA gavo 21 aklasis asmuo. Viso suteikta 2713 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 800 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;
 • 959 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 787 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 124 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;
 • 43 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų.

2019 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ „Vilties žiedas“, adresu A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 21 tūkst. Eur. Kompleksines SRPA gavo 15 aklųjų asmenų. Viso suteikta 3554 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 1350 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;
 • 900 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 900 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 360 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;
 • 44 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų.

 2018 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ „Vilties žiedas“, adresu A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 21 tūkst. Eur. Kompleksines SRPA gavo 16 aklųjų asmenų. Viso suteikta 3564 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 1352 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo paslaugų;
 • 900 val. kasdienių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 904 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo paslaugų;
 • 356 val. medicinos psichologo pagalbos paslaugų;
 • 52 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo paslaugų.

 2017 m. kompleksines SRPA teikė VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyrius, adresu A. Juozapavičiaus pr. 34, Kaunas. Šioms paslaugoms teikti buvo skirta 21 tūkst. Eur.

Kompleksines SRPA gavo 18 aklųjų asmenų. Viso suteikta 2361 val. kompleksinių SRPA, iš jų:

 • 749 val. orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo) ugdymo;
 • 778 val. kasdienių įgūdžių ugdymo;
 • 455 val. komunikacinių įgūdžių ugdymo;
 • 324 val. medicinos psichologo pagalbos;
 • 55 val. profesinio konsultavimo ir orientavimo.

Spausdinti