(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Institucinės globos pertvarka

Vaikams – šeima, neįgaliesiems – bendruomeninės paslaugos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. vykdoma Institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas.
Petvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose.

Daugiau informacijos apie Institucinės globos pertvarką galite rasti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės skiltyje „Institucinės globos pertvarka“ bei http://www.pertvarka.lt/.

„Duok penkis! Sukurkime ir pereikime tiltą kartu!“ (apie pertvarką – vaikams)

Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ ekspertų kontaktiniai duomenys:

Nacionalinio lygmens Pertvarkos procesų ekspertės e. p. jurgita.taukyte@vaikoteises.lt

Neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertų e. p.: dalia.jasiuleviciene@vaikoteises.lt, lina.gulbine@vaikoteises.lt

Vaiko ir šeimos gerovės ekspertų e. p.: tadas.ziedovainis@vaikoteises.lt, jurate.dagiene@vaikoteises.lt

Pertvarkos klasterio ir darbuotojų mokymo srities ekspertės e. p.: migle.musteikiene@vaikoteises.lt

Spausdinti