(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Informuojame, kad š. m. spalio 29 d. (penktadienį), 13 val., vyks 2019 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pakartotinio vertinimo komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Eksperto išvados dėl Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ patikslintų 2019 metų Projekto dokumentų svarstymas.

2. Sprendimo dėl lėšų skyrimo Projektui priėmimas.

Pareiškėjas, norintis dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Jolitą Karvelienę, el. paštu jolita.karveliene@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia), jei jis nebuvo pasirašytas prieš tai vykusiuose posėdžiuose. Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Jolitai Karvelienei, telefonu: 8 659 73 543.

Spausdinti