(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

INFORMACIJA DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KONKURSO BŪDU ATRINKTIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI, PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO

Informuojame, kad 2017 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-68 „Dėl valstybės biudžeto lėšų 2017 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui finansuoti patvirtinimo“, patvirtintos valstybės biudžeto lėšos 2017 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui finansuoti. Finansuojamas 1 projektas.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. A1-68

„Dėl valstybės biudžeto lėšų 2017 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui finansuoti patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Finansavimas neskirtas šiam pareiškėjui:

  1. Viešajai įstaigai „Baltijos ugdymo centras“

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2018-02-08

Spausdinti