(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

INFORMACIJA DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KONKURSO BŪDU ATRINKTIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI, PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO

Informuojame, kad 2017 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-67 „Dėl 2017 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“, patvirtintas 2017 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymas. Finansavimas skirtas 7 projektams.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. A1-67

„Dėl 2017 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Finansavimas skirtas visiems pareiškėjams.

 

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2018-02-08

Spausdinti