(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

INFORMACIJA DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KONKURSO BŪDU ATRINKTIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI, PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO

Informuojame, kad 2017 m. sausio 24 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-39 „Dėl 2017 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“, patvirtintas 2017 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymas. Finansuojamas 1 projektas.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. A1-39 „Dėl 2017 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2018-02-08

Spausdinti