(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Vykdomos priemonės

2018 metais vykdomos priemonės:

Vykdomos priemonių plano priemonės „Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Gestų kalbos vertėjų centruose“ bei „Organizuoti ir plėtoti gestų kalbos paslaugų teikimą nuotoliniu būdu“. 5 gestų kalbos vertėjų centrai teikia gestų kalbos vertėjų paslaugas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskrityse. Kiekvienas šių gestų kalbos vertėjų centrų teikia gestų kalbos vertėjų paslaugas kurtiesiems, apimdami po dvi apskričių teritorijas. Padalinius turi Vilniaus ir Kauno centrai. Vilniaus centras padalinį turi Alytuje, Kauno centras padalinį turi Marijampolėje. 2018 m. Gestų kalbos vertėjų centruose įsteigti 103 gestų kalbos vertėjų etatai. 2016 metams šiai priemonių plano priemonei įgyvendinti buvo skirta 1340 tūkst. eurų suma. 2017 metams šiai priemonių plano priemonei įgyvendinti buvo skirta 1455 tūkst. eurų suma.

Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonių įgyvendinimas 2017 metais

Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonių įgyvendinimas 2016 metais

Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano 2016 metų asignavimų panaudojimas

Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2013-2017 metų priemonių plano įgyvendinimo 2016 metais rezultatai

Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonių įgyvendinimas 2015 metais

Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano 2015 metų asignavimų panaudojimas

Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2013-2017 metų priemonių plano įgyvendinimo 2015 metais rezultatai

Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonių įgyvendinimas 2014 metais

Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano 2014 metų asignavimų panaudojimas

Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2013-2017 metų priemonių plano įgyvendinimo 2014 metais rezultatai

Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano priemonių įgyvendinimas 2013 metais

Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano 2013 metų asignavimų panaudojimas

Lietuvių gestų kalbos vartojimo 2013-2017 metų priemonių plano įgyvendinimo 2013 metais rezultatai

Spausdinti