(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Išleistos priemonės

Priemonės yra leidžiamos įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugos teikimo 2013-2017 m. priemonių planą (2.5. priemonė)

Informacinis filmas „Lietuvių gestų kalbos raida – ateitis ir praeitis“ (rengėjas – VšĮ Surdologijos centras, 2017 m.)

Informacinis filmas „Gestų kalba Lietuvoje 2015“ (rengėjas – VšĮ Surdologijos centras, 2015 m.)

 


PZ2014 Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis 

5 dalis (rengėjas – VšĮ Surdologijos centras,2017 m.)

lgk-vizija Lietuvių gestų kalbos ateities vizija ir vystymo gairės (rengėjas- UAB “DIZI”ir Vilniaus kolegija, 2016 m.)
PZ2014  Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis 4 dalis (rengėjas UAB “DIZI” ir Vilniaus kolegija, 2016 m.)
 PZ2014 Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis 3 dalis (rengėjas – VšĮ Surdologijos centras,2015 m.)
ANKSTESNIAIS METAIS RENGTOS PRIEMONĖS
GestaiPR Kompiuterinė lietuvių gestų kalbos
vizualinė mokymo programa
 gvmp_logo Lietuvių gestų kalbos gramatikos vadovėlis
 LGKZ  Lietuvių gestų kalbos žodynas
KET[1] Kelių eismo taisyklės lietuvių gestų kalba
PZ2014  Lietuvių gestų kalbos pašnekesių žodynėlis
 biologija_logo  Aiškinamasis biologijos žodynas
 chemija_logo  Aiškinamasis chemijos žodynas
 daile_logo  Aiškinamasis dailės žodynas
 fizika_logo  Aiškinamasis fizikos žodynas
 geografija_logo  Aiškinamasis geografijos žodynas (#1)
 geografija2_logo  Aiškinamasis geografijos žodynas (#2)
istorija_logo Aiškinamasis istorijos žodynas (#1)
istorija_logo Aiškinamasis istorijos žodynas (#2)
tikyba_logo Teminis žodynas – Katalikų tikyba
literatura_logo Aiškinamasis literatūros sąvokų žodynas
matematika_ir_it_logo Aiškinamasis matematikos ir
informacinių technologijų žodynas
medicina  Aiškinamasis medicinos terminų žodynas
politologija_logo Aiškinamasis politologijos žodynas
psichologija Aiškinamasis psichologijos terminų žodynas
sportas_logo
Aiškinamasis sporto terminų žodynas
tarptautiniaizodziai
Aiškinamasis tarptautinių žodžių žodynas
teise
Aiškinamasis teisės terminų žodynas

 

Spausdinti