(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Gestų kalbos vertėjų centrai

Gestų kalbos vertėjų centrai yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžios biudžetinės įstaigos, kurių paskirtis – teikti gestų kalbos vertimo paslaugas apskrityse ir gerinti informacijos prieinamumą kurtiesiems. Gestų kalbos vertimo paslaugų teikimą Gestų kalbos vertėjų centrams reglamentuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. A1-297 patvirtintas Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018–2020 metų veiksmų planas.

Pagrindiniai Gestų kalbos vertėjų centrų tikslai:

  1. plėtoti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas klausos negalią turintiems asmenims, gerinti šių paslaugų ir informacijos prieinamumą;
  2. sudaryti sąlygas visuomenei ir klausos negalią turintiems asmenims bendrauti gestų ir lietuvių kalba, plėtoti abipusį informacinės aplinkos prieinamumą.

2018 m. Gestų kalbos vertėjų centruose patvirtinti 103 gestų kalbos vertėjų etatai. 5 gestų kalbos vertėjų centrai teikia gestų kalbos vertėjų paslaugas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskrityse. Kiekvienas šių gestų kalbos vertėjų centrų teikia gestų kalbos vertėjų paslaugas kurtiesiems, apimdami po dvi apskričių teritorijas. Padalinius turi Vilniaus ir Kauno centrai. Vilniaus centras padalinį turi Alytuje, Kauno centras padalinį turi Marijampolėje.

Gestų kalbos vertėjų paslaugos yra teikiamos socialinėje, teisinėje, švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos, informacinėje, kultūrinėje, verslo ir kitose srityse.

Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras – http://vertimaigestais.lt/v1/index.php/svarbi-informacija

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centras – http://www.gestuvertimocentras.lt/

Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras – http://paneveziogestucentras.lt/

Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centras – http://www.gestukalba.lt

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centras – http://www.gestuvertejai.lt/

Spausdinti