Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

GESTŲ KALBOMS VERTĖJAMS ĮTEIKTI KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS PAŽYMĖJIMAI

Nuo 2016 m. Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  kasmet vykdoma  lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacija, kurios metu Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos komisija atestuoja lietuvių gestų kalbos vertėjus ir suteikia kvalifikacines kategorijas, patvirtina suteiktą kvalifikacinę kategoriją arba ją panaikina. Atestacija vykdoma vadovaujantis Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. A1-209

2018 metų lapkričio 14 dieną įvyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų atestacijos komisijos posėdis ir 2018 m. gruodžio 4 d.  Neįgaliųjų reikalų departamente šešiems gestų kalbos vertėjams įteikti vyresniojo vertėjo,  trims – vyriausiojo vertėjo pažymėjimai.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2019-01-02

Spausdinti