(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Skirtas finansavimas

2019 m. vasario 11 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2019 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektui finansuoti.

Finansuojamas 1 projektas.2019 metais projektui finansuoti skirta 166 890 Eur suma.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-10
„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 2019 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektui finansuoti patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2019 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektui finansuoti

2018-05-07

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. A1-193

„Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 2018 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skyrimo“

Lėšų paskirstymas

2018-01-05

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A1-2

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A1-2 „Dėl 2018 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2017-01-24

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. A1-39 „Dėl 2017 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2016-01-27

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. A1-41

,,Dėl 2016 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2015-01-30

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. A1-56

,,Dėl 2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2014-01-30

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. A1-56

,,Dėl 2014 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2013-05-27

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. A1-220

,,Dėl 2013 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Spausdinti