(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų įgyvendinimas

2018 metais įgyvendinant Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektą tikrinamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – informacinė sistema „Infostatyba“) esančių neįgaliesiems svarbių statinių projektų atitikimas statybos techninių reglamentų reikalavimams; dalyvaujama statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus; konsultuojami projektuotojai rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus; organizuojami seminarai, mokymai, konferencijos aplinkos prieinamumo neįgaliesiems klausimais, atliekamas aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimas; rengiamos aplinkos pritaikymo neįgaliesiems metodikos ir rekomendacijos.

Nuo 2010 metų derinti statomų statinių projektus elektroninėje erdvėje – informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir dalyvauti komisijų darbe priimant neįgaliesiems svarbius statinius pasitelktos neįgaliesiems atstovaujančios skėtinės neįgaliųjų asociacijos. Neįgaliųjų asociacijų atstovai tikrindami derinimui pateiktus statinių projektus, dalyvaudami komisijų darbe priimant neįgaliesiems svarbius statinius visose savivaldybėse ir teikdami konsultacijas projektuotojams dėl aplinkos pritaikymo neįgaliesiems užtikrina, kad naujai statomi ir rekonstruojami statiniai būtų pritaikyti neįgaliųjų reikmėms.

2018 metais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektą vykdo Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija. Projektui įgyvendinti skirta 169400 Eur suma.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2016 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2015 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2014 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2013 m.

Spausdinti