(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų įgyvendinimas

2020 metais įgyvendinant Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektą tikrinamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – informacinė sistema „Infostatyba“) esančių neįgaliesiems svarbių Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 12 punktuose nurodytų pastatų ir inžinerinių statinių projektų sprendinių atitikties statybos techninių reglamentų reikalavimams; dalyvaujama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos padalinių sudarytų nuolat veikiančių komisijų ir pagal atskirus statytojų prašymus – vienkartinių komisijų, vykdomose statybos užbaigimo procedūrose; konsultuojami projektuotojai rengiant bei tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių projektus.

Nuo 2010 metų derinti statomų statinių projektus elektroninėje erdvėje – informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir dalyvauti komisijų darbe priimant neįgaliesiems svarbius statinius pasitelktos neįgaliesiems atstovaujančios skėtinės neįgaliųjų asociacijos. Neįgaliųjų asociacijų atstovai tikrindami derinimui pateiktus statinių projektus, dalyvaudami komisijų darbe priimant neįgaliesiems svarbius statinius visose savivaldybėse ir teikdami konsultacijas projektuotojams dėl aplinkos pritaikymo neįgaliesiems užtikrina, kad naujai statomi ir rekonstruojami statiniai būtų pritaikyti neįgaliųjų reikmėms.

2020 metais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektą vykdo Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija. Projektui įgyvendinti skirta 169 400 Eur suma.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2019 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2018 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2016 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2015 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2014 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2013 m.

Spausdinti