(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų finansavimo tvarka

2019 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais.

2016-2018 metų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-587 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos 2016–2018 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos 2016–2018 metais konkurso organizavimo nuostatais.

Projektų finansavimo tikslas – konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, užtikrinančius, kad nauji ir rekonstruojami statiniai būtų pritaikyti neįgaliesiems.

Finansuojant projektus remiamas:
1. Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ esančių neįgaliesiems svarbių statinių projektų atitikties statybos techninių reglamentų reikalavimams tikrinimas ir dalyvavimas statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus;
2. projektuotojų konsultavimas rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus;
3. seminarų, mokymų, konferencijų aplinkos prieinamumo neįgaliesiems klausimais organizavimas;
4. aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimų vykdymas;
5. aplinkos pritaikymo neįgaliesiems metodikų ir rekomendacijų rengimas.

Projektų įgyvendinimo trukmė – 3 metai.
Projektai finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2015 metų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-125 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2014 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-643 redakcija):

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Vadovaujantis projektų finansavimo tvarkos aprašu, projektai atrinkti 3 metų (2013-2015 metų) laikotarpiui.

2014-12-23

Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-643 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d.įsakymo Nr. A1-125 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Ministro įsakymu pakeistas Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo 1 priedas

2013–2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto paraiškos forma (1 priedas)

Tvarkos aprašas keičiamas dėl euro įvedimo. Visos nuorodos į „litus“ keičiamos nuorodomis į „eurus“. Įsakymas įsigalioja 2015-01-01. Norime atkreipti dėmesį, kad metinės ataskaitos už 2014 metus teikiamos pagal 2014 m. ataskaitų formas.

Spausdinti