(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų finansavimo tvarka

2020 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-77 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatais.

Projektų finansavimo tikslas – nustatyta tvarka atrinkti neįgaliųjų asociaciją, kurią Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalios tikrinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų statybos projektų sprendinių atitikimą normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams dėl pastatų ir inžinerinių statinių pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.

Vykdant projektą, finansuojamos šios visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (10 apskričių) įgyvendinamos veiklos:

– informacinėje sistemoje Infostatyba esančių neįgaliesiems svarbių Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 12 punktuose nurodytų pastatų ir inžinerinių statinių projektų sprendinių atitikties statybos techninių reglamentų reikalavimams dėl statinių pritaikymo žmonių su negalia reikmėms tikrinimas;

– dalyvavimas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos padalinių sudarytų nuolat veikiančių komisijų ir pagal atskirus statytojų prašymus – vienkartinių komisijų, vykdomose statybos užbaigimo procedūrose;

– statinių projektuotojų konsultavimas rengiant bei tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių projektus.

Projektų įgyvendinimo trukmė – 1 metai. Projektai finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2019 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais.

2016-2018 metų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-587 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos 2016–2018 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos 2016–2018 metais konkurso organizavimo nuostatais.

2015 metų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. A1-125 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2014 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-643 redakcija):

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Vadovaujantis projektų finansavimo tvarkos aprašu, projektai atrinkti 3 metų (2013-2015 metų) laikotarpiui.

2014-12-23

2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro pasirašytas įsakymas Nr. A1-643 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d.įsakymo Nr. A1-125 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Ministro įsakymu pakeistas Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų finansavimo 2013–2015 metais tvarkos aprašo 1 priedas

2013–2015 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projekto paraiškos forma (1 priedas)

Tvarkos aprašas keičiamas dėl euro įvedimo. Visos nuorodos į „litus“ keičiamos nuorodomis į „eurus“. Įsakymas įsigalioja 2015-01-01. Norime atkreipti dėmesį, kad metinės ataskaitos už 2014 metus teikiamos pagal 2014 m. ataskaitų formas.

Spausdinti